Curs Responsabil de proces

🎗Dobândește conceptele fundamentale în universul Lean Six Sigma.

👷‍♂️Responsabilul de proces răspunde de verificarea capabilităţii şi stabilităţii procesului, ca aspect esenţial pentru controlul calităţii şi îmbunătăţirea performanţelor procesului la nivel operațional.

🟩Diploma acreditată ANC cu posibilitatea obținerii unei diplome internationale.

🟨Trainingul permite abordarea certificării internaționale Yellow Belt Six Sigma (American Society for Quality sau International Six Sigma Association) –> centru testare autorizat în Cluj, prin partenerul de proiect Educație Informală SA.

Futureskills îți oferă șansa dezvoltării profesionale pe o piață a muncii din ce în ce mai competitivă. Programul de învăţare continuă FutureSkills se derulează în cadrul proiectului Competactiv+, POCU/464/3/12/127968, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Cine suntem ❓

Cluj IT Cluster (Cluster de referinta al sectorului IT din Transilvania), Școala Informală de IT ( cel mai mare furnizor de traning in domeniul IT din Romania) si Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj (din 1871, cea mai veche organizaţie patronală din România).

Cui se adresează ❓

Programul este gratuit și deschis pentru întreprinderile și angajații din sectoarele cu potențial competitiv conform SNC /domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Strategia Națională pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare).

Detalii complete pe site-ul proiectului (secțiunea eligibilitate).

Accesează acum: www.futureskills.ro

Proiectul POCU/464/3/12/127968 „CompetActiv+” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

https://futureskills.ro/