25 iulie – termenul limită pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei fiscale precedente

Data de 25.07.2014 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente.

În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale, D.G.R.F.P. Cluj Napoca recomandă contribuabililor următoarele:

·  Utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de depunere/preluare a declaraţiilor.

·  Contribuabilii care nu depun declaraţiile on-line sunt rugaţi să se prezinte din timp la ghişeele organelor fiscale.

De asemenea, învederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de plată/încasare, respectiv pentru evitarea aglomeraţiei la ghişeele de la unităţile Trezoreriei Statului, rugăm contribuabilii să efectueze achitarea obligaţiilor fiscale prin unităţile bancare.

Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna iulie 2014 este publicat pe pagina de internet a D.G.R.F.P. Cluj Napoca: www.finanteregionalecluj.ro

Reamintim agenţiilor economici că, în situaţia în care vor înregistra obligaţii fiscale restante la data de 31.07.2014, vor fi publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice – conform Legii nr. 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: COMPARTIMENT COMUNICARE AJFP CLUJ

Share your thoughts