Solicitare de oferte clip video

Smart-Up Diaspora | ID MySMIS: 107495 | Contract: POCU/89/3/7/107495

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

SOLICITARE DE OFERTE

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email: [email protected] , [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul SMART-UP DIASPORA, in vederea realizarii achizitiei directe cu urmatoarele date:

Obiectul contractului:

Achiziţie servicii pt. desfasurarea campaniei de informare – clip video (SA 1.1)

Consultanta, expertiza, realizarea unui clip video pentru informarea opiniei publice. Clip video /Videografic animat durata minima de 1 min 10 secunde , fundal sonor muzical si voce in limba romana.

Cod CPV

92111250-9

Tip contract: Servicii
Buget total (LEI, fara TVA) 3.333,33 Lei
Trimiterea ofertelor si termen limita: Ofertele informative trebuie trimise pana la termenul limita 18.12.2017 , ora 14.00 .

Modalitate de trimitere:

Prin email – [email protected]

La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

Modul de obtinere a informatiilor suplimentare: Prin Email / Telefonic / De la sediul achizitorului

la datele de contact mentionate.

Share your thoughts