Solicitare de oferte – serviciu web platforma administrare minimis

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Smart-Up Diaspora  | ID MySMIS: 107495 | Contract: POCU/89/3/7/107495

 

SOLICITARE DE OFERTE

 

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email:  [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

 

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul SMART-UP DIASPORA (propus spre finantare, apel – POCU/89/3/7/107495– Diaspora Start-up), in vederea planificarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului: SMART-UP DIASPORA
ID MySMIS: POCU 89/3/7/107495
Linia de finanţare: Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 3 „Locuri de munca pentru toţi”
Obiectiv specific 3.7: Cresterea ocuparii prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Denumirea contractului de achiziţie: Serviciu web – platforma de monitorizare a beneficiarilor de ajutor de minimis,
Descrierea obiectului contractului:
 • Accesibilitate prin interfata web
 • Arhitectura multi-utilizator, multi-entitate
 • Flux centralizat de stiri catre toti beneficiarii, Forum
 • Schimb de date, intr-un mediu cu acces controlat. Securizare access web prin SSL
 • Functii suport pentru management financiar: inregistrarea cheltuielilor, executie bugetara
 • Management de documente: incarcarea documentelor de catre beneficiari, si de catre echipa de proiect, organizare pe ierarhie arborescenta, interfata intuitiva tip “explorer”, diferentierea accesului in functie de o schema configurabila de drepturi
 • Modul Helpdesk
 • Management timp – calendar de activitati : definirea termene limita, evenimente, etc , vizualizare diferentiata
 • Administrare diferentiata a accesului pe baza de drepturi si roluri – acces diferentiat la continut si functionalitati pe baza rollui/drepturilor atribite unui utilizatopr; organizarea utilizatorilor pe clase de utilizatori in vederea administrarii facile a drepturilor pe clase de utilizatori;
 • Servicii de infrastructura si gestiunea acesteia – functionarea aplicatiei pe echipamentul furnizorului, stocare in cloud
 • Mentenanta hardware si software in sarcina beneficiarului
 • Instruirea echipei cu privire la utilizare

Alte detalii: 50 de entitati – beneficiari;

Spatiu stocare minim/beneficiar : 3 GB/beneficiar

Cod CPV: 72000000 Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta

72416000 Furnizori de servicii de aplicatii

72310000  Servicii de procesare de date

Tip contract: Servicii

Formalitati care trebui indeplinite de operatorii economici: Completarea unui formular de oferta cu pretul total ofertat in lei, fara TVA.

Locul de trimitere a ofertelor: Prin email – [email protected] pana , la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca, pana la termenul limita: 19.09.2019, ora 12:00 .

Modul de obtinere a informatiilor suplimentare: Prin email – [email protected] / la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca / telefonic

Descarca model oferta

Share your thoughts