Solicitare de oferte – serviciu web externalizat/ platforma electronica de tip serviciu web pentru sprijinul implementarii activitatilor proiectului

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Competactiv+ | ID MySMIS: 127968 | Contract: POCU/464/3/12/127968

SOLICITARE DE OFERTE

 

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email:  [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale, in vederea realizarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului: Competactiv+
ID MySMIS: ID MySMIS: 127968 | Contract: POCU/464/3/12/127968
Linia de finanţare: Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Denumirea contractului de achiziţie:  Serviciu web externalizat/ platforma electronica de tip serviciu web pentru sprijinul implementarii activitatilor proiectului
Descrierea obiectului contractului: Serviciul va avea urmatoarele functii:- Managementul grupului tinta (inregistrare, statistici, gestionarea documentelor suport)

– Management de documente

– Managementul activitatilor (sarcini, activitati de proiect)

– Managementul timpului (Calendar comun, Verificare Pontaje)

– Comunicare interna (Forum, Anunturi interne)

– Management financiar

– Managementul achizitiilor

– Accesibila prin interfata web

Alte caracteristici ale serviciului:

– Arhitectura multi-utilizator

– Interfata web-based

– Accesare prin Internet

– Securizare a schimbului de date prin criptare https

– Externalizarea procesării și stocării informației prin Internet pe serverele furnizorului de servicii

– Gestionarea infrastructurii hardware de catre furnizor

– Copii de siguranta ale datelor

Serviciul se utilizeaza prin punerea la dispozitie de catre furnizor a aplicatiei si infrastrucurii hardware externalizate, pe perioada de derulare a proiectului.

Servicii de infrastructura si gestiunea acesteia – functionarea aplicatiei pe echipamentul furnizorului, stocare in cloud

Mentenanta hardware si software in sarcina furnizorului

Instruirea echipei cu privire la utilizare

Spatiu stocare : minim 100 GB.

Trafic de date (upload/download): nelimitat

Cod CPV: 72000000 Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta

72416000 Furnizori de servicii de aplicatii

72310000  Servicii de procesare de date

Tip contract: Servicii

Formalitati care trebui indeplinite de operatorii economici: Completarea unui formular de oferta cu pretul total ofertat in lei, fara TVA.

Locul de trimitere a ofertelor: Prin email – [email protected] pana  / la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca – termen limita 27.02.2020, ora 16.00

Modul de obtinere a informatiilor suplimentare: Prin email – [email protected] / la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca / telefonic

Descarca model oferta

Share your thoughts