Solicitare de oferte – Servicii de organizare evenimente

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Smart-Up Diaspora  | ID MySMIS: 107495 | Contract: POCU/89/3/7/107495

SOLICITARE DE OFERTE

 

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email:  [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale informative, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul SMART-UP DIASPORA (propus spre finantare, apel – POCU/89/3/7/107495– Diaspora Start-up), in vederea planificarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului: SMART-UP DIASPORA
ID MySMIS: POCU 89/3/7/107495
Linia de finanţare: Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 3 „Locuri de munca pentru toți”
Obiectiv specific 3.7: Cresterea ocuparii prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Denumirea contractului de achiziţie: Achiziție de servicii de organizare seminarii suport cu beneficiarii ajutorului de minimis pentru transferul rezultatelor – proiect SMART-UP DIASPORA
Descrierea obiectului contractului: Servicii pentru organizarea unui 1 seminar suport cu beneficiarii ajutorului de minimis pentru transferul rezultatelor proiectului. Durata evenimentului 1 zi. Cheltuielile de organizare includ: locatia, insclusiv spatiul de networking, aranjarea si pregatirea spatiilor de desfasurare a evenimentelor, suportul tehnic si logistic.

Evenimentul va fi organizat la o locație din Cluj-Napoca.

Cod CPV: 79952000-2 – Servicii pentru evenimente
Tip contract: Servicii

Formalitati care trebui indeplinite de operatorii economici: Completarea unui formular de oferta cu pretul total ofertat in lei, fara TVA.

Locul de trimitere a ofertelor: Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 21.06.2019, ora 14:00 .

La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

Modul de obtinere a informatiilor suplimentare: Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 20.06.2019, ora 14:00 .

La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

Share your thoughts