Solicitare de oferte – licente Office

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Competactiv+  | ID MySMIS: 127968| Contract: POCU/464/3/12/127968 

SOLICITARE DE OFERTE

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email:  [email protected], [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul Competactiv+ in vederea planificarii si realizarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului: Competactiv+
ID MySMIS: POCU/464/3/12/127968
Linia de finanţare: Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Denumirea contractului de achiziţie: Achizitie 3 bucati licente  software de productivitate de tip Office
Descrierea obiectului contractului: Achizitie 3 bucati licente  software de productivitate de tip OfficeOffice cu urmatoarele caracteristici:

  • pachet software foaie de calcul
  • pachet software editor de text
  • pachet software prezentare
  • compatibilitate cu formatele digitale de larga circulatie
  • compatibilitate deplina cu formatul xlsm (format utilizat in fisiere de tip POCUFORM)
Cod CPV: 48219300-9 | Pachete software de administrare
Tip contract: Furnizare

Formalitati care trebui indeplinite de operatorii economici: Completarea unui formular de oferta cu pretul total ofertat in lei, fara TVA.

Locul de trimitere a ofertelor: Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 20.02.2019, ora 08:00 .

La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

Modul de obtinere a informatiilor suplimentare: Prin email – [email protected] / la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

Share your thoughts