Solicitare de oferte mobilier

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Smart-Up Diaspora  | ID MySMIS: 107495 | Contract: POCU/89/3/7/107495

 

SOLICITARE DE OFERTE

 

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email:  [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

 

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul SMART-UP DIASPORA (propus spre finantare, apel – POCU/89/3/7/107495– Diaspora Start-up), in vederea planificarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului: SMART-UP DIASPORA
ID MySMIS: POCU 89/3/7/107495
Linia de finanţare: Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 3 „Locuri de munca pentru toţi”
Obiectiv specific 3.7: Cresterea ocuparii prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Denumirea contractului de achiziţie:  Achizitie mobilier arhivare/depozitare
Descrierea obiectului contractului: Ansamblu mobilier pentru arhivare compus din dulapuri modulare din material rezistent (metal, lemn, pal, sau mdf, cant ABS; clasa de emisie E1 sau superior) cu 4 – 8 rafturi si uşi, (dimensiuni minime / unitate 1800x450x2000 mm, 40 kg/polita; *dimensiunile pot varia si sunt determinate de spaţiul în care mobilierul este instalat si gazdui – min 2 bucati.

Locul de livrare sau prestare: Cluj-Napoca

Cod CPV: 39132100-7 Dulapuri de arhivare
Tip contract: Furnizare

Formalitati care trebui indeplinite de operatorii economici: Completarea unui formular de oferta cu pretul total ofertat in lei, fara TVA.

Locul de trimitere a ofertelor: Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 15.10.2019, ora 14:00 .

La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

Modul de obtinere a informatiilor suplimentare: Prin email – [email protected]

La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

Share your thoughts