Solicitare de oferte – Achizitie purificator de aer cu Ozon, UV

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Accelerator Digital+ | ID MySMIS: 142698 | Contract: POCU/860/3/12/142698

SOLICITARE DE OFERTE

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

E-mail: [email protected] | [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale, in vederea realizarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului:

Accelerator Digital

ID MySMIS:

142698

Linia de finantare:

Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

Axa Prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”

Denumirea contractului de achizitie:

Achizitie purificator de aer cu Ozon, UV

Descrierea obiectului contractului:

Furnizarea a 2 purificatoare de aer cu functii de sterilizare UV, pentru asigurarea conditiilor de sanatate si securitate la munca in conditii de risc epidemiologic pentru SA 2.1, 3.1

Cod CPV:

42514300-4 | Aparate de filtrare

Tip contract: Furnizare de produse
Formalitati care trebuie indeplinite de operatorii economici: Completarea unui formular de oferta cu pretul ofertat in lei, fara TVA.
Locul de transmitere a ofertelor: Prin email – [email protected] / la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca – termen limita 10.02.2023, ora 12:00.
Modul de obtinere a informatiilor suplimentare: Prin email – [email protected] / la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca / telefonic

Descarca model formular

Share your thoughts