Solicitare de oferte – lucrari de renovare

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Competactiv+ | ID MySMIS: 127968 | Contract: POCU/464/3/12/127968

SOLICITARE DE OFERTE

 

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email:  [email protected] | [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale,  in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul Competactiv+ (POCU/464/3/12/127968), in vederea planificarii si realizarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului: Competactiv+
ID MySMIS: 127968
Linia de finanţare: Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 3 „Locuri de munca pentru toți”
ID Dosar Achizitie 3271631240
Denumirea contractului de achiziţie: Lucrari amenajare interioara, renovare, reparatii generale – Lot 1
Descrierea obiectului contractului: Lucrari pentru amenajare interioara birou proiect si anexe:

– Montaj parchet cu lucrari anexe la stratul suport şi şapa autonivelantă – suprafata 42 mp)

– Reparaţii ziduri interioare şi lucrări anexe ( remedieri zidarie, igienizare, tratament eliminare mucegai) ; Finisaj glet interior, vopsitorie – suprafata renovabila (pereti + tavan) – 255 mp

– Lucrari anexe – mutare mobila, igienizarea spatiului

Lucrari de reparatii generale si renovare, consolidare

– reparatie instalatie pluviala (aprox 15 ml)

– reparatie/renovare fatada intrare

– reparatie invelitoare acoperis

Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

45450000-6 Alte lucrări de finisare a construcţiilor

45453100-8 Lucrări de renovare

79931000-9 Servicii de decoraţiuni interioare

Tip contract: Lucrări
Valoare (excl. TVA) 29500 RON


Locul de trimitere a ofertelor:
Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 24.01.2020, ora 12:00 .

Formalitati care trebui indeplinite de operatorii economici: Completarea unui formular de oferta cu pretul total ofertat in lei, fara TVA, Anexarea unui deviz de lucrari.

Trmiterea formularului si devizului la datele de contact de mai jos:

Date de contact si modul de obtinere a informatiilor suplimentare:

La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca sau prin email – [email protected] pana la termenul limita: 24.01.2020, ora 10:00 .

Ofertantii interesati sunt invitati la sediul asociatiei in vederea evaluarii lucrarilor si a obtinerii informatiilor detaliate necesare (in zilele lucratoare program 08.00 – 16.00).

Share your thoughts