Solicitare de oferte informare UE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Smart-Up Diaspora  | ID MySMIS: 107495 | Contract: POCU/89/3/7/107495

 

 

SOLICITARE DE OFERTE

 

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email: [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

 

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul SMART-UP DIASPORA (propus spre finantare, apel – POCU/89/3/7/107495– Diaspora Start-up), in vederea planificarii achizitiei cu urmatoarele date:

 

Obiectul contractului: Servicii de informare a opiniei publice din diaspora prin presa locala romaneasca din fiecare tara (ziare si publicatii electronice/print romanesti) – activitate cu efect direct asupra GT, aferenta SA1.1 in regiuni cu mari concentratii de diaspora.

Specificatii tehnice:

– locatii: Anglia, Austria, Germania, Spania

– nr. aparitii: 50 aparitii in presa locala romaneasca (mesaj, banner, anunt, stire, reportaj, clip video sau articol)

– perioada de publicare a anunturilor: februarie – aprilie 2018

– aparitiile din ziare, print si/sau publicatiile online sa respecte cerintele Manualului de Identitate Vizuala POCU 2014-2020

– prestatorul sa respecte textul furnizat de beneficiar pentru aparitiile online

– prestatorul sa creeze banner-e pentru publicatiile online specifice fiecarui eveniment de informare a opiniei publice organizate in diaspora (5 evenimente ce vor fi organizate in: Spania – 2, Anglia – 1, Austria – 1, Germania – 1)

– banner-ele sa aiba dimensiunea minima de 234x60px

– fonturile folosite sa respecte cerintele Manualului de Identitate Vizuala POCU 2014-2020

– aparitiile trebuie sa fie in concordanta cu evenimentele care se desfasoara in diaspora, trebuie sa contina orasul, locatia, data si ora unde se vor realiza evenimentele

– aparitiile sa fie publicate atat inainte cat si dupa fiecare eveniment

– toate aparitiile sa fie insotite de documente justificative predate beneficiarului

– publicatiile in format print sa respecte cerintele trimise de beneficiar (format, text, dimensiune caractere, print ¼ pagina, conform Manualului de Identitate Vizuala POCU 2014-2020)

Cod CPV: 39294100-0 
Tip contract: Servicii de informare
Buget total (LEI, fara TVA) 14.583,50 lei
Formalitati care trebui indeplinite de operatorii economici: Completarea unui formular de oferta (Formular 1) cu pretul total ofertat in lei, fara TVA, conform modelului anexat.
Locul de trimitere a ofertelor: Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 18.01.2018, ora 16:00 .

La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

Modul de obtinere a informatiilor suplimentare: Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 18.01.2018, ora 16:00 .

La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

 

MODEL DE FORMULAR

OFERTANTUL

Denumirea:

Adresa:

CUI/CIF:

 

 SCRISOARE DE OFERTA

Catre: 

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

 

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind trimiterea unei oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei, pentru proiectul cu titlul SMART-UP DIASPORA (propus spre finantare, apel – POCU/89/3/7/107495- Diaspora Start-up), in vederea planificarii achizitiei, va transmitem oferta noastra, dupa cum urmeaza:

Obiectul contractului de achiziţie: Servicii de informare a opiniei publice din diaspora prin presa locala romaneasca din fiecare tara (ziare si publicatii electronice/print romanesti) – activitate cu efect direct asupra GT, aferenta SA1.1 in regiuni cu mari concentratii de diaspora.

Vom respecta specificatiile tehnice, respectiv:

– locatiile: Anglia, Austria, Germania, Spania

– nr. aparitii: 50 aparitii in presa locala romaneasca (mesaj, banner, anunt, stire, reportaj, clip video sau articol)

– perioada de publicare a anunturilor: februarie – aprilie 2018

– aparitiile din ziare, print si/sau publicatiile online vor respecta cerintele Manualului de Identitate Vizuala POCU 2014-2020

– vom respecta textul furnizat de beneficiar pentru aparitiile online

– vom creea banner-e pentru publicatiile online specifice fiecarui eveniment de informare a opiniei publice organizate in diaspora (5 evenimente ce vor fi organizate in: Spania – 2, Anglia – 1, Austria – 1, Germania – 1)

– banner-ele vor avea dimensiunea minima de 234x60px

– fonturile folosite vor fi conform cerintelor Manualului de Identitate Vizuala POCU 2014-2020

– aparitiile vor fi in concordanta cu evenimentele care se vor desfasura in diaspora, vor contine orasul, locatia, data si ora unde se vor realiza evenimentele

– aparitiile vor fi publicate atat inainte cat si dupa fiecare eveniment

– toate aparitiile vor fi insotite de documente justificative predate beneficiarului

– publicatiile in format print vor respecta cerintele trimise de beneficiar (format, text, dimensiune caractere, print ¼ pagina, conform Manualului de Identitate Vizuala POCU 2014-2020)

Tip contract: Servicii de informare
Pret ofertat (LEI, fara TVA) :  

 

 

 

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

 

Data completarii:

 

Cu stima,

 

Ofertant,

………………………………………..

(semnatura autorizata)

Share your thoughts