Smart-Up diaspora: 48 de români şi-au deschis o afacere în România prin finanţare europeană


 Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj a finalizat cu succes proiectul ”SMART-Up Diaspora”, dedicat românilor cu spirit  întreprinzător de pretutindeni.

Am sprijinit astfel iniţiativele antreprenoriale a 48 de români plecați în străinătate prin facilitarea accesului acestora la finanțări nerambursabile, având ca finalitate înființarea unor firme noi, asigurarea funcționării acestora și crearea a peste 100 de noi locuri de muncă.

În prezent tendința de a pleca în strainatate este prezentă doar la populația cuprinsă între 26-40 ani, în timp ce la celelalte categorii de vârstă soldul migrației externe este pozitiv.
Fenomenele specifice evoluţiei populaţiei româneşti din diaspora, se caracterizează prin migrarea cu precadere a populației tinere, aptă de muncă. Datele demografice arată că persoanele tinere şi vârstnice ajung să depasească net efectivul celor de vârstă mijlocie, de aceea este necesară revitalizarea şi reorientarea economiei şi se justifică măsurile de încurajare indeosebi a tinerilor majori de a iniţia noi afaceri.
 
Suma totală accesată ca ajutoare de minimis de cei 48 de beneficiari a fost în valoare de 8.197.088,16 lei.
Printre afacerile deschise se numară un centru de printare, lucrări de instalaţii electrice, activităţi de arhitectură, club de şah, restaurant, spaţiu de joacă, dezvoltarea de jocuri video educaţionale pentru înţelegerea fizicii cuantice, spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană, clinică de podiatrie, cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie, design interior, consultanţă şi nu numai.
 
https://www.zf.ro/zf-it-generation/zf-it-generation-laurentiu-nita-fondator-quarks-interactive-19127017
 
https://www.zf.ro/afaceri-de-la-zero/afaceri-de-la-zero-un-pilot-si-un-parasutist-organizeaza-zboruri-cu-19296216
 
https://www.facebook.com/smartupdiaspora
 
 
Obiectivele proiectului au constat în:
Desfăşurarea unui program de educaţie antreprenorială în sistem mixt (online şi în sala de curs) pentru 417 persoane eligibile, având o rată de absolvire estimata de aprox 80% şi un prag minim de certificare de 200 de persoane, respectiv realizarea unui numar de minim 200 de planuri de afaceri.
Desfăşurarea unui concurs de planuri de afaceri şi selecția a cel putin 50 de beneficiari ai subvenției de minimis.
Infiinţarea, operaţionalizarea şi dezvoltarea a cel puţin 50 de IMM-uri.
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficienţa din punctul de vedere al utilizării resurselor, promovarea inovării sociale şi îmbunătățirea accesibilitații, a utilizării şi a calitații tehnologiilor informației şi comunicațiilor, prin finanţarea a cel puţin 24 de planuri de afaceri care propun aceste teme.
Reducerea somajului prin crearea şi mentinerea a minim 100 de noi locuri de muncă.  

Proiectul s-a derulat în parteneriat cu Patronatul Județean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi și Asociaţia Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – Filiala Arad şi s-a desfăşurat pe o perioadă de 36 de luni.
 
 
Proiectul a fost cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.
 
 
Manager de Proiect
 
Augustin Feneșan,
Preşedinte Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj
pagina Smart-Up diaspora