Sesiuni de instruire Accesarea fondurilor europene disponibile pe DMI 2.3. al POSDRU – Acces şi participare la formare profesională continuă

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) a anunţat intenţia de lansare a cererilor de depunere de proiecte aferente Domeniului Major de Intervenţie 2.3. – Acces şi participare la formare profesională continuă. Aceasta va fi una din ultimele oportunităţi majore de finanţare a activităţilor de formare a salariaţilor în cadrul formei actuale a POSDRU, şi se va desfăşura în condiţii foarte favorabile: valoarea proiectelor între 50.000 şi 500.000 de Euro (proiecte de grant), co-finanţare între 2 şi 5% (în funcţie de statutul solicitantului), buget total anunţat pentru apel: 200.000.000 Euro.

Pentru a sprijini potenţialii beneficiari din regiunea noastră, Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială organizează două sesiuni de training dedicate accesării fondurilor disponibile pe această linie de finanţare, care vor avea loc la Cluj, în datele de 8 şi 9 februarie.

 

Cele două sesiuni de instruire, susţinute de specialişti cu experienţă, sunt orientate spre obţinerea de rezultate. Principalele subiecte care vor fi abordate în cadrul cursului sunt:

ü  Criterii de eligibilitate a proiectelor, solicitanţilor şi partenerilor;

ü  Informaţi generale referitoare la principalele operaţiuni orientative şi activităţi eligibile în cadrul acestui apel;

ü  Elaborarea unei propuneri de proiect de calitate pe DMI 2.3;

ü  Elemente generale ale procedurii de completare on-line a cererii de finanţare;

ü  Greşeli frecvente în completarea cererii de finanţare;

 

Reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor membre ale Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială beneficiază de reduceri substanţiale.

Share your thoughts