Seminar Naţional: “Soluţii economice şi manageriale pentru relansarea întreprinderilor în contextul crizei actuale”

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România(CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, membru al European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises– UEAPME şi al World Association of Small and Medium Enterprises – WASME, are plăcerea de a vă invita să participaţi la Seminarul Naţional cu tema: Soluţii economice şi manageriale pentru relansarea întreprinderilor în contextul crizei actuale, care va fi organizat în parteneriat cu portalul de soluţii şi servicii pentru IMM-uri: www.immromania.ro, în Bucureşti,pe data de23 februarie 2012, la sediul CNIPMMR, situat în P-ţa Walter Mărăcineanu, Nr. 1-3, Intrarea 1, Et. 1, Sala A, Sector 1, Bucureşti.

 

Seminarul Naţional este 90% aplicativşi asigură în premieră la nivel naţional:

1.Informarea completă a participanţilorcu privire la:

Ø    modalităţile de evaluare a stării întreprinderii;

Ø    direcţiile strategice de relansare a întreprinderii;

Ø    metodologia de analiză diagnostic asupra unei întreprinderi, precum şi metodologia de valorificare a punctelor forte ale întreprinderii şi de diminuare a punctelor slabe (bazate pe management startegic, strategii consolidare, dezvoltare, redresare);

Ø    metode şi tehnici manageriale esenţiale de creşterea funcţionalităţii şi performanţelor întreprinderii.

2. Rezolvarea problemelor şi prezentarea de studii de cazîn vederea evaluării şi redresării stării întreprinderii.

3. Dobândirea de abilităţi practice pentru acţiunile necesare a fi iniţiate în scopul stabilirii direcţiilor strategice de relansare a unei întreprinderi, creşterea funcţionalităţii şi performanţelor întreprinderii.

4. Rezolvareaunei probleme punctuale a fiecărui participant la seminar în domeniul managementului.

Va transmitem atasatprezentarea Seminarului Naţional din data de 23.02.2012,programul şi formularul de înregistrare a participanţilor.

Formularul de înscriere trebuie completat şi transmis pe email ([email protected])sau la nr. de fax +4-021.312.66.08până cel târziu la data de 22 februarie 2012.

            Taxă participareeste de 600 lei/participant, fara TVA de 24% (744 lei, cu TVA inclus), care trebuie achitată până cel târziu la data de 22.02.2012 si cuprinde:
              Suport de curs pe CD;

 –  Carta alba a IMM-urilor din România;

 Certificat de participare;

– Bonus practic: rezolvarea în cadrul seminarului a unei probleme punctuale a participantului la seminar în domeniul managementului.

          Reducere  10 %din taxa de participare pentru înscrierea şi încasarea taxei de participare până la data de 13.02.2012.

          Pentru relaţii suplimentare, persoana de contact este Oana Dâscă, Sef Departament PR CNIPMMR, telefon: +4-021.312.68.93; fax +4-021.312.66.08; mob. +4-0745.343.224, e-mail: [email protected].

Share your thoughts