SCADENŢE ŞI OBLIGAŢII FISCALE

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca(D.G.R.F.P. Cluj Napoca)reaminteşte contribuabililor cădata de 25.09.2015 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente.

În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale, D.G.R.F.P. Cluj Napoca recomandă contribuabililor următoarele:

– Utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de depunere/preluare a declaraţiilor;

– Contribuabilii care nu depun declaraţiile on-line sunt rugaţi să se prezinte din timp la ghişeele organelor fiscale;

–  Efectuarea plăţii obligaţiilor fiscale prin decontare bancară.

De asemenea, D.G.R.F.P. Cluj Napoca reaminteşte contribuabililor persoane fizice, identificate prin cod numeric personal (CNP), că au la dispoziţie o platformă on-line "Spaţiul privat virtual" (SPV), disponibilă 24 de ore din 24.

Contribuabilii  care au acces la internet, prin SPV  dispun de următoarele servicii fără a mai fi nevoiţi să facă deplasarea la sediul unităţilor fiscale,astfel:

depunerea declaraţiilor fiscale (formular 200,220,230) fără a fi necesară printarea formularelor, deplasarea la sediul ANAF sau la oficiul poştal, achiziţionarea timbrelor sau a unei semnături digitale calificate;

solicitarea şi eliberarea adeverinţelor de venit electronice care  constituie documente originale în formă elecronică;

solicitarea şi eliberarea certificatelor de atestare fiscală electronice care constituie documente originale  în formă elecronică;

vizualizarea sumelor datoratede contribuabili în baza declaraţiilor şi încasărilor  înregistrate , respectiv a deciziilor de impunere emise de ANAF. Tot aici contribuabilii vor găsi conturile de trezorerie unde se pot plăti aceste sume şi vor putea tipări şi Nota de plată către trezorerie;

primirea deciziilor  de impunere emise de ANAF după data înregistrării contribuabililor în SPV, fără a mai fi necesară deplasarea la ghişeu sau la oficiul poştal;

– verificarea sumelor aferente contribuţiilor de asigurări sociale declarate de    către anagajator;

 – registrul şi istoricul tuturor cererilor/solicitărilor /declaraţiilor transmise către ANAF prin SPV, respectiv al tuturor documentelor eliberate de către acesta prin SPV.

– alte servicii, care vor fi adăugate treptat în perioada următoare.

Pentru detalii cu privire la înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual, contribuabilii pot obţine informaţii la ghişeele administraţiilor fiscale, pot accesa tutorialele video de pe pagina  www.anaf.mfinante.gov.ro sau pot apela numărul de telefon: (004)  031.403.91.60 .

Share your thoughts