REZOLUŢIA CELEI DE A 101-A SESIUNI A ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII: CRIZA OCUPĂRII TINERETULUI – O CHEMARE PENTRU ACŢIUNE

 

 

În 2012 aproape 75.000.000 de tineri nu aveau loc de muncă la nivel mondial.

 

 

 

Problema ocupării tineretului pe plan mondial a fost cel mai important subiect abordat în cadrul sesiunii 101 OIM derulată la Geneva în perioada 30 mai – 15 iunie 2012. Pornind de la un proiect de document elaborat de experţii OIM, după sute de luări de cuvânt în comisia special constituită şi în plenul conferinţei, de către reprezentanţii guvernamentali, patronali şi sindicali, în final pe 14 iunie, a fost adoptată „Rezoluţia specială” privind ocuparea tineretului, care prezintă structura prezentată în continuare:

 

 1. Criza ocupării tineretului – o chemare la acţiune – 12 articole

 2. Principii călăuzitoare – 2 articole

 3. Politici economcie şi de ocupare a tineretului – 8 articole

 4. Fundamentele ocupării tineretului – educaţie, training şi tranziţie de la şcoală la muncă – 5 articole

 5. Politicile privind piaţa muncii – 7 articole

 6. Intreprenoriatul şi autoocuparea (self employment) tineretului – 7 articole

 7. Drepturi pentru persoanele tinere – 8 articole

 8. Organizaţia Internaţională a Muncii în acţiune

 • Dezvoltarea şi diseminarea cunoltinţelor

 • Asistenţa tehnică

 • Parteneriatele şi avocatura

 • Mobilizarea de resurse

 

O atenţie specială a fost acordată întreprenoriatului şi self-employment-ului tineretului, care au format obiectul unui paragraf special.Cele mai importante prevederi ale rezoluţiei pentru dezvoltarea intreprenoriatului tineretului în plan mondial sunt următoarele:

 

 

Art. 35. Intreprenoriatul tinerilor trebuie să fie o modalitate prin care se realizează întreprinderi sustenabile şi se generează muncă decentă pentru o parte a tineretului şi o componentă a eforturilor naţionale de rezolvare a crizei de ocupare a tineretului. Promovarea intreprenoriatului implică activităţi în sectoare economice şi nonprofit, inclusiv realizarea de firme private, de firme sociale, de cooperative şi autoocupare.

 

 

 

 

Art. 40. Guvernele ar trebui să aibă în vedere următoarele modalităţi de acţiune:

 1. Realizarea strategiilor naţionale, a căror coordonare şi urmărire să asigure că iniţiativele intreprenoriale ale tinerilor sunt complementare şi eficace.

 2. Asigurarea că mediul economic este favorizant, inclusiv pentru întreprinderile mici şi mijlocii, cooperative şi economia socială, reprezentând un suport pentru întreprenoriatul tinerilor şi având grijă ca acesta să nu reprezinte o muncă salarială deghizată.

 3. Promovarea intreprenoriatului tinerilor, în special pentru tinerele femei şi alte categorii vulnerabile de tineri.

 4. Îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru ca întreprinderile tinerilor să fie sustenabile, îndeosebi microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, cooperativele şi întreprinderile sociale. Aceasta se poate realiza prin credite subsidiare, garanţii la împrumuturi şi sprijinirea iniţiativelor (schemelor) de microcreditare.

 5. Facilitarea accesului microîntreprinderilor la achiziţiile publice corespunzător prevederilor Convenţiei nr. 94 din 1949, privind contractele publice, ratificată de toate statele.

 6. Întreprinderea de acţiuni care să faciliteze transferarea tinerilor întreprinzători din sectorul informal în economia formală (oficială), inclusiv prin promovarea şi sprijinirea de măsuri în domeniul legislaţiei naţionale a muncii.

 7. Încorporarea intreprenoriatului în programele şcolare pentru învăţământul primar şi terţiar într-o manieră eficace, care să determine îmbunătăţirea atitudinilor faţă de intreprenoriat. De asemenea, să se introducă în cadrul acestora şi informaţii despre cooperative, corespunzător prevederilor Recomandării privind cooperativele nr. 193 din 2002.

 

Art. 41. Organizaţii patronale ar trebui să acorde o mare atenţie:

 1. Realizării de parteneriate cu guvernele în vederea promovării şi sprijinirii intreprenoriatului în rândul tineretului.

 2. Angajarea împreună cu guvernele în proiectarea şi furnizarea de programe profilate pe intreprenoriatul tineretului.

 3. Furnizarea de input-uri în domeniul politicilor şi input-uri comerciale pentru realizarea de măsuri reînoite şi inovative pentru ca tinerii întreprinzători să aibă acces la resursele financiare necesare pentru a porni şi dezvolta afaceri.

 4. Furnizarea şi facilitarea de mentoring şi alte modalităţi de suport pentru tinerii întreprinzători.

 5. Promovarea reţelelor de tineri întreprinzători şi a organizaţiilor acestora.

 

 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România consideră esenţial ca aceste elemente să fie incluse în Programul Guvernului şi ele să fie concretizate prin legi, acţiuni guvernamentale, patronale şi sindicale, prin programe şi alocări de resurse din fondurile UE şi de la bugetul statului.

Dezvoltarea intreprenoriatului în general şi în rândul tineretului în special, reprezintă un vector esenţial al relansării economiei României şi al soluţionării dificilelor probleme sociale la nivel naţional, regional şi local.

 

Sursa: CNIPMMR

 

Share your thoughts