Protocol de colaborare intre APM Cluj si AMP Cluj

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj (APM Cluj) a încheiat un PROTOCOL DE COLABORARE cu Asociaţia Meşterilor Populari Clujeni (AMPC) în baza căruia cele două organizaţii au convenit să sprijine reciproc activităţile destinate dezvoltării antreprenoriatului şi artizanatului la nivel local, judeţean şi regional.

Potenţialul acestui parteneriat a fost reliefat cu ocazia derulării proiectului „LearnInc – Incubatoare de afaceri pentru îmbunătăţirea creativităţii şi antreprenoriatului în centrele istorice”, contractat de Unimpresa Formazione din cadrul Patronatului UNIMPRESA România şi finanţat prin programul european Leonardo. Coordonatorul proiectului pentru Cluj-Napoca a fost Linda Borş-Oprişa, responsabil birou Unimpresa Cluj.

Având parteneri din şapte ţări europene, proiectul a pornit de la constatarea că în ultimul deceniu a fost acordată o atenţie tot mai mare politicilor de dezvoltare urbană care consideră centrele urbane ca fiind poli ai schimbării bazate pe inovaţie, spirit antreprenorial şi creştere economică. În ciuda unei astfel de viziuni inovatoare a politicilor de dezvoltare urbană, elaborarea unei strategii parale de învăţare şi instruire coerentă a fost, în general, neglijată sau subestimată. De aceea, iniţiatorii acestui proiect au considerat că politicile de dezvoltare urbană ar putea fi impulsionate şi consolidate printr-o abordare sistemică şi integrată a dezvoltării resurselor umane şi responsabilizarea populaţiei în acest sens.

În prezent, o serie de centre istorice importante au fost reînnoite şi restaurate cu scopul de a pune în valoare şi de a exploata resursele arhitectonice şi culturale în vederea dezvoltării potenţialului turistic. Din nefericire, în cele mai multe cazuri a fost neglijat un aspect foarte important care caracterizează aceste centre, anume existenţa activităţilor productive reprezentate de către o mulţime de mici activităţi restrânse, în general artizanale, interdepedente, aflate in strânsă legătură cu trecutul acestor centre şi reprezentând un element important ce contribuie la crearea identităţii locale.

Pornind de la aceste premise, proiectul şi-a propus să dezvolte un nou set de soluţii integrate de educaţie şi formare profesională, susţinând totodată acele iniţiative antreprenoriale care pot participa la revitalizarea economică durabilă a centrelor istorice, vizând în principal sprijinirea proceselor de micro-clustering în rândul micro-întreprinderilor şi întreprinzătorilor independenţi aflaţi în aceste zone.

Pe parcursul celor trei luni de activităţi formativ-informative, derulate de APM Cluj, au fost diseminate informaţii utile referitore la identitatea culturală a vechilor bresle clujene, clustering, antreprenoriat, marketing, planificare strategică sau co-finanţarea activităţilor artizanale cu ajutorul fondurilor nerambursabile. În acest context, s-a conturat posibilitatea colaborării celor două organizaţii în domenii de interes comun precum: susţinerea iniţiativelor private în afaceri, reprezentarea intereselor întreprinzătorilor privaţi în relaţia lor cu autorităţile publice, susţinerea acestor interese în organismele consultative de dialog social pentru o permanentă îmbunătăţire a mediului de afaceri.

Un accent deosebit s-a pus pe sprijinirea artizanilor clujeni în organizarea de târguri şi expoziţii în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca în cadrul unor manifestări culturale care atrag anual mii de turişti. Acest obiectiv strategic va fi atins prin dezvoltarea unui demers metodologic inovativ, cu implicarea activă şi responsabilă a autorităţilor locale, prin susţinerea şi încurajarea proceselor de micro-clustering între activităţile comerciale, manifestările culturale, întreprinzătorii independenţi şi firmele care desfăşoară activităţi artizanale şi serviciile conexe (în special turism şi TIC).

Semnatarii acestui protocol, Augustin Feneşan – preşedintele APM Cluj şi Viorica Ciobanu – preşedinta AMPC, speră ca primele rezultate ale preconizatelor colaborări să se vadă cu ocazia celui mai important eveniment monden al comunităţii clujene de afaceri – Topul APM Cluj 2010, dar, mai ales, cu prilejul sărbătorilor de iarnă pentru care artizanii clujeni au pregătit multe cadouri de profil.

Mircea Olaru-Zăinescu

Secretar Executiv

APM Cluj

Share your thoughts