PEST – Partnership for Excange of Experience in Student on-th-job Training

Introducere

Ideea de bază a proiectului, emanată din ”Forumul Universitate – Mediul de afaceri” al Uniunii Europene, este de a compara metodele de învăţare bazate pe practică  ale ţărilor partenere, în general, respectiv stagiile de practică obligatorii cu procedurile de validare aferente, în particular. Compararea a presupus restrângerea ariei  proiectului asupra unor zone specifice din educaţia şi formarea profesională (+nivel licenţă) luându-se în considerare doar formele de educaţie certificate prin obţinerea unei diplome. Planul de lucru al proiectului cuprinde o serie de întâlniri care au ca  punct forte participarea studenţilor. Acest lucru, împreună cu analiza transversală a sistemelor de acreditare, permite atingerea unui obiectiv asumat pe termen lung: instituţiile implicate în proiect doresc să trimită studenţi în ţările partenere pentru stagii de practică care să fie validate în sistemul de educaţie naţional.

Argument

Documentul ”A new start for the Lisbon Strategy” a prefigurat schimbări radicale în programul de modernizare al instituţiilor universitare de educaţie şi formare profesională. Acest lucru s-a bazat pe rezultatele unor studii comparative internaţionale (ex. OECD) care au reliefat diferenţe semnificative între performanţele acestor instituţii din SUA şi Japonia, respectiv din Uniunea Europeana. Uneori există o neconcordanţă evidentă între nivelul de cunoştinţe şi competenţe al absolvenţilor şi cerinţele reale ale pieţei muncii. Această stare de fapt justifică scopul principal al proiectului: compararea sistemelor de practică în ţările partenere, studierea integrării acestor stagii de practică în curricula pe baza căreia se oferă diploma de studii, respectiv pregătirea terenului pentru schimbul de studenţi în vederea realizării stagiilor de practică în ţările partenere. Prin acest lucru se doreşte ca proiectul să contribuie la omogenizarea învăţământului superior vocaţional la nivel european.

Obiective

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă împărtăşirea experienţelor partenerilor care oferă educaţie şi formare profesională în plasarea studenţilor în stagii de practică în mediul economic, ca parte obligatorie a traiectoriei educaţionale. Diferenţele culturale nu permit o implementare directă a unui model educaţional într-o altă ţară, dar deschid calea pentru adaptare şi îmbunătăţire reciprocă. Diferenţele legislative ar putea limita iniţiativele de adaptare, însă Raportul de sinteză realizat conturează recomandări pentru autorităţile naţionale în vederea dezvoltării cadrului legislativ. Obiectivul prezentării stadiului actual al implementării Sistemului european de credite pentru educaţie şi formare profesională (eng. European Credit System for Vocational Education and Trening -ECVET-)  în ţările partenere este o metodă de îmbunătăţirii a înţelegerii şi încrederii reciproce. Obiectivul pe termen lung, ce vizează plasarea studenţilor în stagii de practică în străinătate, este în concordanţă cu cerinţele autorităţilor din domeniul educaţiei ale Uniunii Europene şi reprezintă un atu pentru realizarea unei pieţe a muncii omogene la nivel european. Această idee va conduce la proiecte noi care să dezvolte domeniul analizat.

Grupuri-ţintă

 • Experţii instituţiilor partenere care sunt responsabili cu realizarea de cursuri noi;
 • Studenţii implicaţi direct  în întâlnirile de lucru şi care doresc să efectueze stagii de practică într-o ţară parteneră;
 • Companiile vizitate la faţa locului sau vizate de activităţile de diseminare şi care vor primi mai uşor studenţi pentru realizarea stagiilor de practică.

Sustenabilitate

Sustenabilitatea proiectului este dată de semnarea ”Memorandumului de înţelegere” in privinţa schimbului de studenţi pentru stagii de practică, respectiv de intenţia partenerilor de a lansa noi proiecte care să dezvolte rezultatele proiectului

Rezultate şi evenimente

Rezultate

 • Bunele practicinaţionale în domeniul stagiilor de practică;
 • Analiza procedurilor naţionale ECVET;
 • Raportul de sinteză pentru comparaţii internaţionale şi decidenţi;
 • Memorandumul de înţelegere pentru stagii de practică internaţionale

Întâlniri de lucru şi evenimente de diseminare

 • Reuniunea de lansare şi prima întâlnire de lucru: Decembrie 2013, Bruxelles, Belgia;
 • A doua întâlnire de lucru: Aprilie 2014 – Cluj-Napoca, România;
 • A treia întâlnire de lucru: Septembrie 2014, Lahti, Finlanda;
 • A patra întâlnire de lucru: Martie 2015, Tallinn, Estonia;
 • Reuniune finala: eveniment de diseminare şi a cincea întâlnire de lucru: Iunie 2015, Budapesta, Ungaria.

Parteneri:

Budapest Business School

Dl. Balázs HEIDRICH, Decan


Budapest Chamber of Commerce and Industry

Dl. Csaba ELEK, Director al Departamentului de Educaţie


Universitatea Babeş-Bolyai

Dl. Vasile-Daniel CARDOŞ, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor


Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj

Dl. Augustin FENEŞAN, Preşedinte


MAC-Team aisbl – the European Multi-Actors Cooperation network

Dl. Yves BOISSELIER, Preşedinte


LEAN Enterprise Estonia

Dl. Alexandr MIINA, Fondator, Membru al consiliului


Lahti University of Applied Sciences

Dl. Miika KUUSISTO, Lector, Manager de proiect


 

 

Date de contact pentru partenerii din România

Universitatea Babeş-Bolyai

Director de proiect

Dl. Vasile-Daniel CARDOŞ

Tel: +40 745 216 416

E-mail: [email protected]

 

Coordonator profesional

Dna. Adriana TIRON-TUDOR

Tel: +40 726 779 474

E-mail: [email protected]

 

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj

Director de proiect

Dl. Augustin FENEŞAN

Tel: +40  744 562 400

E-Mail: [email protected]

 

Coordonator

Dna. Ioana COCIAN

Tel: +40 722 597 597

E-Mail: [email protected]

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicaţii nu constituie o aprobare a conţinutului acesteia care reflectă doar punctul de vedere al autorilor iar Comisia Europeană nu poate fi considerată responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

 

Share your thoughts