Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj anunţă

 

1. Situaţia statistică a serviciilor furnizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj

 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj înregistrează pe primele patru luni ale anului o uşoară scădere a numărului total de cereri înregistrate şi a numărului de operaţiuni solicitate din partea publicului (-4%, respectiv -5%), faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi o creştere cu 16% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.

În ceea ce priveşte media numărului de cereri/zi înregistrate în Registrul General de Intrare (sistem de evidenţă electronic), acesta a crescut cu 15 procente faţă de primele patru luni ale anului 2009 şi a scăzut cu 7 procente faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010.

 

    • Situaţia serviciilor OCPI Cluj pentru luna aprilie 2011 în comparaţie cu luna aprilie 2010

 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj înregistrează în luna aprilie, la serviciile mixte de cadastru şi publicitate imobiliară (dosare care sunt verificate şi recepţionate de Serviciul Cadastru şi se finalizează prin înscrierea în cartea funciară de către Serviciul de Publicitate Imobiliară), o creştere cu 24% a numărului de înscrieri a construcţiilor şi o scădere cu 65 de procente a operaţiunilor de primă înscriere a terenurilor, faţa de aceeaşi lună a anului trecut.

 

Serviciul de Publicitate Imobiliară din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, a înregistrat în luna aprilie 2011, o creştere cu 7 procente la înscrierea tranzacţiilor imobiliare în cartea funciară şi cu 15 procente la înscrierea ipotecilor.

Serviciul de Cadastru din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj înregistrează scăderi ale numărului de lucrări de spacialitate (-38%) şi ale numărului de titluri de proprietate emise (-38%). În ceea ce priveşte numărul de dosare depuse în vederea exproprierii pentru obiective de interes naţional, în luna aprilie nu s-a depus la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj niciun dosar.

 

Situaţie servicii aprilie 2011 – conform rapoartelor OCPI Cluj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii mixte de cadastru şi publ. imob.

2007

2008

2009

2010

2011

 

raportare

 

 

 

 

 

apr

apr

apr

apr

apr

07/11/

08/11/

09/11/

10/11/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima înscriere terenuri

 

 

601

921

1082

1311

464

-23%

-50%

-57%

-65%

 

Înscriere construcţii

 

 

161

240

108

240

297

84%

24%

175%

24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul de Publicitate Imobiliară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exras de carte funciară pentru informare

2978

5088

4861

5562

4730

59%

-7%

-3%

-15%

 

Extras de carte funciară pentru autentificare

3040

3788

2515

2594

2287

-25%

-40%

-9%

-12%

 

Tranzacţii persoane juridice

 

103

257

59

142

171

66%

-33%

190%

20%

 

Tranzacţii persoane fizice

 

1604

2044

1412

1865

1983

24%

-3%

40%

6%

 

Tranzacţii persoane fizice si juridice

 

1707

2301

1471

2007

2154

26%

-6%

46%

7%

 

Ipoteci

 

 

 

919

1086

298

603

693

-25%

-36%

133%

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Cadastru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări de specialitate-nr. cadastrale

 

1267

2462

3249

2146

1336

5%

-46%

-59%

-38%

 

Titluri de proprietate-nr. titluri

 

502

317

664

297

184

-63%

-42%

-72%

-38%

 

Exproprieri

 

 

 

 

6

86

164

0

 

-100%

-100%

-100%

 

 

 

  • Situaţia comparativă a serviciilor furnizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj pentru lunile martie/aprilie 2011

 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj înregistrează în cazul serviciilor mixte, de cadastru şi publicitate imobiliară, o scădere cu -23 de procente a numărului de înscrieri a construcţiilor şi cu -29 de procente la operaţiunea de primă înscriere a terenurilor în cartea funciară, în luna aprilie faţă de luna martie 2011.

 

 

Serviciul de Publicitate Imobiliară înregistrează în luna aprilie faţă de luna martie, o scădere a numărului de extrase pentru informare cu -33% şi cu -10% a celor pentru autentificare. De asemenea, se constată scăderea cu -68% a numărului de înscrieri a ipotecilor în cartea funciară şi o creştere uşoară cu 1% a numărului de tranzacţii imobiliare.

 

În ceea ce priveşte operaţiunile efectuate de Serviciul Cadastru, numărul lucrărilor de specialitate este în scădere cu -17 procente faţă de luna precedentă, precum şi cel titlurilor de proprietate emise (-27%).

 

Situaţie servicii martie/aprilie 2011 – conform rapoartelor OCPI Cluj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii mixte de cadastru şi publicitate imobiliară

2011

2011

raportare

 

 

 

 

 

martie

aprilie

%

Prima înscriere terenuri

 

 

 

654

464

-29%

Înscriere construcţii

 

 

 

384

297

-23%

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul de Publicitate Imobiliară

 

 

 

 

 

Exras de carte funciară pentru informare

 

7013

4730

-33%

Extras de carte funciară pentru autentificare

 

2540

2287

-10%

Tranzacţii persoane juridice

 

 

171

171

0%

Tranzacţii persoane fizice

 

 

1955

1983

1%

Tranzacţii persoane fizice si juridice

 

 

2126

2154

1%

Ipoteci

 

 

 

 

597

193

-68%

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Cadastru

 

 

 

 

 

 

Lucrări de specialitate-nr. cadastrale

 

 

1604

1336

-17%

Titluri de proprietate-nr. titluri

 

 

252

184

-27%

Exproprieri

 

 

 

 

0

0

0%

 

 

  • Situaţia serviciilor OCPI Cluj pentru primele 4 luni ale anului 2011 în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut

 

În primele 4 luni ale anului 2011, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj a înregistrat în cazul serviciilor mixte, de cadastru şi publicitate imobiliară, o creştere semnificativă a numărului de înscrieri a construcţiilor (+28%) şi o scădere a operaţiunilor de primă înscriere a terenurilor în cartea funciară (-36%).

 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a înregistrat în perioada ianuarie – aprilie 2011, o scădere cu -12% la operaţiunea de înscriere a tranzacţiilor imobiliare şi cu -7% la înscrierea ipotecilor, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

 

În cazul operaţiunilor de cadastru, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj a înregistrat scăderea numărului de lucrări de specialitate (-21%), a numărului de titluri de proprietate emise (-44%), precum şi a numărului de dosare depuse în vederea exproprierii pentru obiective de interes naţional (-81%).

 

Situaţie servicii ianuarie-aprilie 2011 – conform rapoartelor OCPI Cluj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii mixte de cadastru şi publicitate imobiliară

2010

2011

raportare

 

 

 

 

 

ian+apr

ian+apr

%

Prima înscriere terenuri

 

 

 

3346

2153

-36%

Înscriere construcţii

 

 

 

960

1225

28%

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul de Publicitate Imobiliară

 

 

 

 

 

Exras de carte funciară pentru informare

 

23188

22419

-3%

Extras de carte funciară pentru autentificare

 

10848

9090

-16%

Tranzacţii persoane juridice

 

 

491

442

-10%

Tranzacţii persoane fizice

 

 

7950

6973

-12%

Tranzacţii persoane fizice si juridice

 

 

8441

7415

-12%

Ipoteci

 

 

 

 

2390

2227

-7%

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Cadastru

 

 

 

 

 

 

Lucrări de specialitate-nr. cadastrale

 

 

7300

5750

-21%

Titluri de proprietate-nr. titluri

 

 

1404

790

-44%

Exproprieri

 

 

 

 

421

81

-81%

 

Sursa: OCPI Cluj

 

Share your thoughts