Noutăţi privind Decontul de TVA, formular 300

– Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 3.665/2012 pentru aprobarea formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1/03.01.2012, au fost aduse Decontului de taxă pe valoarea adăugată (TVA) o serie de modificări, începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2012.

1. În formular, au fost introduse rânduri distincte pentru:

– livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii taxabile efectuate în interiorul ţării pentru care au fost emise facturi către persoane înregistrate în scopuri de TVA în România (rândul 17.1);

– achiziţiile de bunuri şi/sau serviciile taxabile din interiorul ţării pentru care au fost primite facturi de la persoane înregistrate în scopuri de TVA în România (rândul 27.1);

2. De asemenea, a fost inclusă o nouă secţiune pentru operaţiunile cu cereale şi plante tehnice la care se aplică măsurile de simplificare (taxarea inversă) conform art. 160 din Codul Fiscal, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare;

3. S-a instituit posibilitatea ca persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în perioada de raportare numai operaţiuni în interiorul ţării să poată opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuţei corespunzătoare din programul de asistenţă pus la dispoziţie pe pagina de internet a ANAF.

Atenţie! Nu se înscriu în decont TVA din facturile de executare silită de către persoanele abilitate prin lege să efectueze vânzarea bunurilor supuse executării silite şi nici taxa pe valoarea adăugată pentru care se află în derulare o înlesnire la plată.

Depunerea decontului

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal depun formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată” în format .pdf, cu fişier .xml ataşat, la organul fiscal competent, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Formularul se completează cu ajutorul programelor de asistenţă de pe website-ul www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii din prima pagină, meniul superior.

 

Sursa: financiarul.ro

Share your thoughts