Modificari aduse la Codul Fiscal prin OG nr. 15/2012

Începând cu data de 1 ianuarie 2013, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, a cărei cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133, realizate în cursul unui an calendaristic.

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013 are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.

În situaţia în care persoana impozabilă nu depune notificarea, aceasta va fi înregistrată din oficiu, până la data de 1 ianuarie 2013, de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, urmând a aplica sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mihai Costin                      

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
Alin Cristian Jude

Share your thoughts