Microîntreprinderile, puse să aleagă: impozit pe profit sau impozit pe venit?

Microîntreprinderile, puse să aleagă: impozit pe profit sau impozit pe venit?

– Direcţia Generală a Finanţelor Publice informează contribuabilii persoane juridice române care la 31 decembrie 2011 îndeplinesc condiţiile de a fi microîntreprinderi că, până la 31 ianuarie 2012 inclusiv, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul 2012, dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

Atenţie! Condiţia de a „nu mai fi fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor” se referă la statutul reglementat de Titlul IV indice 1 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabil începând cu 1 ianuarie 2011, fără a lua în considerare statutul de microîntreprindere deţinut potrivit legislaţiei în vigoare până la 31 decembrie 2009.

Opţiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv.

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea formularului 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică”.

Microîntreprinderile nu vor mai aplica acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 112 indice 1 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

– realizează venituri, altele decât cele din activităţi desfăşurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;

– au de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;

– au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro;

– capitalul social al acestora este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile referitoare la numărul de salariaţi sau deţinerea capitalului social de alte persoane decât statul şi autorităţile locale nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligaţia de a păstra pentru anul fiscal respectiv sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de acest sistem de impozitare, chiar dacă ulterior îndeplineşte condiţiile de microîntreprindere.

În situaţia în care, în cursul anului fiscal, condiţia referitoare la realizarea de venituri sub echivalentul în lei al plafonului 100.000 euro nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita.

Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru al anului fiscal încep să realizeze venituri din activităţi desfăşurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului, datorează impozit pe profit începând cu trimestrul respectiv.

Entităţile care au fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2011 pot schimba sistemul de impunere devenind plătitoare de impozit pe profit începând cu anul fiscal următor. Opţiunea se exercită până la 31 ianuarie 2012.

*

Baza legală: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/23.12.2003; Hotărârea Guvernului României, nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112/06.02.2004.

Sursa: Financiarul.ro

Share your thoughts