GARANTAREA PROIECTELOR CU FINANŢARE EUROPEANĂ PENTRU IMM-URI PRIN FNGCIMM

FNGCIMM ar putea garanta proiectele cu finanţare europeană pentru stimularea investiţiilor şi dezvoltarea IMM-urilor 
 
În şedinţa de Guvern din 26.11.2014 a fost aprobat Memorandumul cu tema: „Desemnarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) ca Organism de  implementare pentru Instrumentele Financiare de tip garanţii finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020”. 
 
Este un pas premergător actelor normative necesare, iniţiate de MFP şi Ministerul Fondurilor Europene pentru ca instrumentele financiare de tip garanţii incluse în Programele Operaţionale 2014-2020 – respectiv Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Capital Uman, să fie implementate de către FNGCIMM, prin desemnarea directă a Fondului în cadrul Programelor Operaţionale ca organism de implementare al acestor instrumente financiare. 
 
Prin acest demers, s-ar încuraja procesul de creditare a IMM-urilor, s-ar facilita accesul la finanţare a contribuţiei proprii a beneficiarilor Programelor Operaţionale 2014-2020, vor fi impulsionate investiţiile cu impact economic clar dar şi cu o contribuţie la revigorarea pieţei garanţiilor şi la schimbarea structurii creditelor. 
 
Sursa: Biroul de presă MFP

Share your thoughts