Firmele se vor inregistra la ONRC dupa o noua procedura

Ca serviciu de interes public, Registrul Comertului asigura publicitatea constituirii si a mentiunilor privitoare la functionarea societatilor comerciale, companiilor nationale si societatilor nationale, regiilor autonome, grupurilor de interes economic, societatilor cooperative, organizatiilor cooperatiste, societatilor europene, societatilor cooperative europene si grupurilor europene de interes economic cu sediul principal sau cu sedii secundare in Romania, publicitatea persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care desfasoara activitati economice, precum si a altor persoane fizice si juridice expres prevazute de lege.

In sistemul juridic romanesc, activitatea de registru s-a desfasurat, pana la intrarea in vigoare a OUG nr. 116/2009, sub controlul judecatorului delegat la oficiile registrului comertului, inregistrarile efectuandu-se numai in baza unei incheieri pronuntate de acesta, sau, dupa caz, a unei hotarari judecatoresti definitive.

Pentru detalii, click aici.

Sursa: immromania.ro

Share your thoughts