FINALIZAREA PROIECTULUI POSDRU/141/5.2/G/131225

În perioada 31.03.2014 – 30.03.2015 peste 324 de persoane cu domiciliul în zona rurală a judeţelor Cluj, Bihor şi Sălaj din Regiunea Nord-Vest au beneficiat de serviciile oferite prin proiectul 131225, „Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi! Investim în tine!” proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! , inclusiv de pregătire profesională în următoarele domenii: cameristă, lucrător în structuri pentru construcţii, îngrijitor bătrâni la domiciliu, recepţioner, competenţe antreprenoriale, operator introducere, validare şi prelucrare date – initiere, responsabil de mediu, formator şi manager resurse umane.

Proiectul 131225, „Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi! Investim în tine!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!  Axa prioritară 5, domeniul major de interventie 5.2,  al cărui beneficiar a fost S.C. CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN INSTRUIRE SMART S.R.L. în parteneriat cu ASOCIAŢIA PATRONILOR ŞI MESERIAŞILOR CLUJ, s-a implementat în mediul rural din Regiunea Nord-Vest începând cu data de 31.03.2014 pe o perioadă de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit îmbunătăţirea capacităţii de ocupare şi facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă pentru un număr de 324 de persoane cu domiciliul în zona rurală a judeţelor Cluj, Bihor şi Sălaj din Regiunea Nord-Vest, prin aplicarea unui sistem integrat de măsuri de ocupare cu caracter activ, preventiv şi flexibil. Grupul ţintă al proiectului a fost format din 50 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, 224 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 35 şomeri de lungă durată – femei şi 15 manageri din mediul rural.

Detalii suplimentare referitoare la activităţile şi rezultatele proiectului puteţi obţine de la Selescu Letiţia, Manager Proiect, tel. 0746197772, e-mail: [email protected] sau de pe site-ul dedicat exclusiv proiectului https://www.apm.ro/ceismart/.

Share your thoughts