Documentele care pot fi comunicate prin SPV – Spatiul Privat Virtual de la 1 iulie

Vă reamintim că începând cu data de 1 iulie 2015, potrivit prevederilor art.II al OMFP nr.572/2015, act normativ care modifica si completează OMFP nr.1154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre ANAF si persoane fizice, in categoria documentelor ce pot fi comunicate prin "Spatiul privat virtual" se numără şi:

  • deciziile referitoare la obligaţiile de plata accesorii;
  • certificatul de atestare fiscala.

Un alt aspect important reglementat de OMFP 1154/2014 cu modificările si completările ulterioare este faptul ca , in situaţia in care o persoana fizica solicita completarea secţiunii D din certificatul de atestare fiscala "Alte menţiuni" cu sumele certe, lichide si exigibile pe care le are de încasat de la autorităţile contractante, prin excepţie de la art.1, alin.(2^1) din OMFP nr.752/2006, cu modificările si completările ulterioare, aceasta depune documentul eliberat de autorităţile contractante prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care le are de încasat de la aceasta, in original, la instituţia care solicita certificatul de atestare fiscala, iar informaţiile astfel înscrise la aceasta secţiune sunt valabile numai dacă coincid cu datele inscrise in documentele eliberate de autoritatile contractante.

Important!

Eliberarea certificatelor de atestare fiscala prin serviciul "Spaţiul privat virtual" nu va fi condiţionată de achitarea taxei extrajudiciare de timbru, acest aspect făcând obiectul unor modificări legislative.

"Spaţiul privat virtual" se poate accesa de orice contribuabil pe adresa www.anaf.mfinante.gov.ro "Spaţiul privat virtual" pagina "înregistrare utilizatori", completând informaţiile solicitate. Sunt necesare doar datele de identificare, număr telefon, adresa de e-mail si numărul uneia dintre deciziile de impunere emise de ANAF începând cu anul 2013.

Share your thoughts