De ce trebuie să vă acomodaţi cu IFRS?

Adoptarea standardelor internaţionale de contabilitate (IFRS) reprezintă mai mult decât o modificare a reglementărilor contabile. Este un nou sistem de evaluare a patrimoniului, un nou sistem de proceduri, care trebuie implementat la nivelul întregii organizaţii. Cu toate acestea impactul IFRS asupra contabilităţii şi la nivel fiscal, la nivelul sistemelor informatice, rămâne încă o necunoscută pentru mulţi întreprinzători. În vederea eliminării dificultăţilor întâmpinate la implementarea standardelor, atât organizaţii bancare cât şi companii din domeniul fiscalităţii organizează periodic seminarii pentru a înţelege schimbările pe care le implică adoptarea acestora şi impactul lor asupra afacerii. Astfel, companiile din România vor trebui să se alinieze la standardele internaţionale de contabilitate (IFRS), proces care poate fi unul laborios şi costisitor pentru firmele care nu s-au acomodat deja cu noul format al situaţiilor financiare. Filialele companiilor străine raportează în prezent situaţiile financiare în două formate, unul pentru Ministerul de Finanţe, în conformitate cu standardele româneşti de contabilitate (RAS), şi unul pentru acţionarii străini, conform standardelor internaţionale de contabilitate (IFRS). Companiile care nu au adoptat însă raportările internaţionale vor trebui să se pregătească serios.

Ajută la crearea unui limbaj contabil unic la nivel internaţional

Experţii de la KPMG susţin, de asemenea, că extinderea relaţiilor economice internaţionale şi a circulaţiei transfontaliere a capitalului impun ca sistemele contabile să asigure prin situaţiile financiare de sinteză (bilanţ contabil, cont de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie şi a modoficărilor capitalului propriu, notele explicative) informaţii comparabile între diferite ţări ale lumii. ”Dezvoltarea companiilor şi extinderea legăturilor financiare ale acestora, prin crearea de filiale şi participaţii, au determinat necesitatea punerii la punct a metodelor de consolidare a contabilităţii companiilor în scopul măsurării ponderii globale a grupului format din ansamblul de filiale, participaţii şi societatea-mamă şi al facilităţii comparării situaţiilor contabile din diferite ţări. Raportarea informaţiilor financiare la nivelul unei entităţi multinaţionale sau a unei companii care doreşte să fie cotată pe pieţele financiare internaţionale reprezintă o misiune dificilă. Sistemele contabile naţionale dau interpretări diferite aceloraşi evenimente sau tranzacţii în aceste condiţii impunându-se un limbaj contabil unic la nivel internaţional”, se arată într-un comunicat al Finmedia, care cu sprijinul Asociaţiei Române a Băncilor şi în parteneriat cu KPMG România continuă Proiectul IFRS 2010. Multinaţionalele prezente pe piaţa locală sunt nevoite să transforme în fiecare an situaţiile financiare din “formatul românesc” în “formatul internaţional”. Acest proces durează în medie 15 zile lucrătoare pentru subsidiare şi 22 de zile pentru grupuri, fiind implicaţi 3-5 angajaţi.

Care sunt avantajele adoptării IFRS?

Potrivit acestora, adoptarea IFRS creează un cadru propice dezvoltării pieţei de capital, diminuează barierele comerciale şi cele aferente fluxurilor monetare internaţionale. ”În contextul globalizării, obţinerea unor situaţii financiare care să ofere o imagine reală a unei companii este posibilă prin aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate. Necesitatea adoptării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară este tot mai pregnantă în contextul susţinerii şi promovării unui limbaj global de comunicare financiară pentru creşterea transparenţei şi credibilizarea raportării financiare”, se mai arată în comunicat.

Ce costuri implică?

Una dintre marile necunoscute, dar şi principala piedică a firmelor de a trece la IFRS sunt costurile. Astfel, întreprinzătorii pun mare preţ pe costurile implicate în acest proces mai ales că ultimii doi ani nu au fost tocmai prielnici pentru afacerile lor. Specialiştii din domeniu susţin că în vederea implementării standardelor IFRS, companiile cheltuiesc în principal cu atragerea de personal care să lucreze la proiect. Pentru o companie medie, implementarea IFRS durează circa doi ani, însă consultanţii apreciază că ar trebui planificată cu 3-4 ani înainte. Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASB) lucrează în prezent la un proiect de simplificare a standardelor IFRS destinat companiilor de talie mică, nelistate la Bursă.  Astfel, potrivit unor estimări ale specialiştilor, companiile cu o cifră de afaceri sub 500 de milioane de euro, cheltuiesc 0,31% din cifră de afaceri pentru adoptarea IFRS, iar cele cu o cifră de afaceri mai mare cheltuiesc chiar mai puţin, 0,05% din cifră de afaceri.

În plus, specialiştii atrag atenţia că deşi vor există unele companii care vor crede că este un sistem mult prea complicat, beneficiile raportării internaţionale se vor vedea şi la nivelul companiilor mici. Mai mult, aceştia susţin că este posibil ca peste 80% din companiile mici, nelistate la Bursă, ar putea fi scutite de adoptarea standardelor internaţionale de contabilitate (IFRS).

IMM ar putea trece la IFRS peste 2 ani

Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), utilizate în prezent de marile companii şi bănci, ar putea fi folosite şi de IMM-urile din România peste

2-3 ani, spunea Marin Toma, preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), în septembrie cu ocazia Congresului profesiei contabile din România, care a reunit la Bucureşti peste 1.500 de specialişti contabili din ţară şi din lume. “Sprijinim adoptarea IFRS şi pentru IMM din România. Este un proiect mare, pe care sperăm să-l finalizăm într-un an şi jumătate sau doi. Încercăm să găsim un echilibru între costurile şi beneficiile pe care le aduce raportarea conform IFRS. Este de fapt vorba de o adaptare a ceea ce avem deja şi o aliniere la IFRS”, a declarat Toma.

În UE, 19 ţări intenţionează să adopte standardele IFRS pentru IMM. “Numai în Europa sunt 55 de standarde locale de contabilitate diferite pentru IMM. Firmele fac tranzacţii în afara graniţelor sau au nevoie de finanţare. Cum poţi să conduci un business când sunt atâtea diferenţe?”, spuneau experţii străini prezenţi la Congres.

Sursa: Curierul National

Share your thoughts