CURS INTENSIV DE SPECIALIZARE ÎN GESTIUNEA DEŞEURILOR

În atenţia agenţilor economici!

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, în calitate de agent economic, vă revine deplin responsabilitate pentru gestionarea deşeurilor. Legea 211/2011 precizează că "deţinătorii/producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici (…) au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească si să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege (…). Persoanele desemnate (…) trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate."

Nerespectarea prevederilor menţionate anterior constituie contravenţie si poate atrage, pentru persoanele juridice, sancţiuni cu amenzi între 15.000 si 30.000 lei!

Campania de control a conformităţii cu aceste prevederi este derulată de organele abilitate. Pentru a veni in sprijinul dvs. Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj organizează cursuri intensive de specializare în gestiunea deşeurilor. Instruirea se adresează managerilor, responsabililor şi specialiştilor de mediu, precum şi personalului din cadrul companiilor, care au delegate responsabilităţi de protecţia mediului conform prevederilor legale. Cursul este susţinut de specialişti din cadrul Agenţiei Regionale de Protecţia Mediului.

Cursul se desfăşoară pe durata a trei zile consecutive, de regulă în zilele de miercuri – joi – vineri,  de la ora 15:00. Următoarea serie de instruire este prognozată pentru cea de-a doua decadă a lunii septembrie. Organizatorii îşi rezervă dreptul reprogramării perioadei de desfăşurare în cazul în care nu este întrunit numărul minim de cursanţi pentru o grupă de instruire (15 persoane).

În urma examenului de absolvire participanţii vor primi certificate de absolvire care menţionează competenţele obţinute pentru gestionarea deşeurilor în unităţile economice.

Înscrierile se pot face online (e-mail [email protected]), prin fax (0264-430148) sau la sediul APM Cluj, str. Avram Iancu nr. 52. Pentru relaţii suplimentare apelaţi 0721-894862. Admiterea la curs se face în ordinea înscrierii, în limita locurilor disponibile.

Următoarea serie de cursuri este programată pentru perioada 16-18 octombrie 2013.

Share your thoughts