Conferinţa de încheiere a proiectului ADAPTYKES

Vineri, 23 ianuarie 2015, Şcoala Budapestană de Afaceri – Budapest Business School a fost gazda şi organizatoarea conferinţei dedicate încheierii proiectului ADAPTYKES.

Proiectul a vizat, precum o spune chiar acronimul din titlu, ADAPtarea training-urilor bazate pe Programul Finlandez de Dezvoltare la Locul de muncă (TYKES), transferând pe parcursul a doi ani de implementare experienţa şi know-how-ul finlandezilor în acest domeniu. Activităţile derulate în cadrul acestui proiect au fost finanţate cu sprijinul Comisiei Europene acordat prin programul “Leonardo da Vinci”.

Proiect de transfer de inovaţie „Leonardo da Vinci” (#2012-1-HU1-LEO05-05847), ADAPTYKES a fost implementat pe o perioadă de 27 de luni de către un consorţiu alcătuit din instituţii academice şi organizaţii ale mediului de afaceri din Finlanda, Ungaria, România şi Belgia. Sub coordonarea Şcolii Budapestane de Afaceri – Budapest Business School (BBS) şi-au adus aportul la reuşita acestui proiect Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Lahti (LUAS) – Finlanda, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) – România, Camera de Comerţ şi Industrie din Budapesta(BCCI) – Ungaria, Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj (APM Cluj) – România şi compania New Mind S. A.din Belgia. 

Introducerea programului naţional finlandez TYKES de dezvoltare la locul de muncă a adus o contribuţie esenţială la celebra poveste a succesului finlandez, de ridicare a economiei finlandeze printre cele mai bune din lume. Pe baza acestui program, Universitatea de Ştiinţe Economice din Lahti (LUAS) a dezvoltat diverse tipuri de cursuri de pregătire pentru adulţi, destinate într-o primă fază trainerilor şi ulterior personalului din IMM-uri. Scopul general al proiectului a fost răspândirea bunelor practici ale inovaţiei sociale finlandeze din domeniul IMM-urilor pentru acest sector din România şi Ungaria. Obiectivul concret al acestei propuneri de colaborare a fost completarea programei destinate IMM-urilor prin adaptarea materialelor de predare din cadrul pregătirii profesionale LUAS la domeniul dezvoltării durabile la locul de muncă.

Încheierea perioadei de implementare a proiectului ADAPTYKES a dat ocazia reprezentanţilor organizaţiilor participante să releve în mod deosebit reuşitele acţiunilor prognozate, garanţia unei viitoare dezvoltări a acestor experienţe prin cursuri acreditate de formare a personalului din IMM-uri în domenii de interes precum managementul proiectelor de iniţiere/dezvoltare a afacerilor, managementul competenţelor dintr-o întreprindere, etc.

Evenimentul budapestan a focalizat atenţia participanţilor (echipele partenerilor din proiect, reprezentanţi ai IMM-urilor şi studenţi ai BBS) pe impactul pe care inovarea în domeniul social este de aşteptat să o aibă atât în Ungaria cât şi în România.

Detalii privind acest proiect sunt prezentate în publicaţia editată cu această ocazie şi distribuită în format multimedia de către partenerii ADAPTYKES.

publicatie_ADAPTYKES

Share your thoughts