Comunicat de presă

În data de  9 noiembrie 2010, la Hotel GOLDEN TULIP ANA DOME din Cluj-Napoca a avut loc cea de-a unsprezecea întâlnire a Reţelei tematice “Angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului” din Regiunea Nord-Vest.

Întâlnirea s-a desfăşurat în cadrul proiectului NETIMM„Crearea de reţele de IMM-uri – modalitate inovativă de creştere a competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din România”, cofinanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

La eveniment au participat treizeci de membri ai reţelei, lector univ. dr. Ciprian Nicolescu, facilitatorul reţelelor tematice din proiectul NETIMM, Mircea Olaru-Zăinescu, coordonatorul regional al reţelei şi trei invitaţi din partea companiei ASTRA ASIGURĂRI S.A.: Simona Rafulea – director regional, Rareş Moldovan – director sucursala Cluj şi Dragoş Cocişiu – director agenţie.

Întâlnirea a avut ca scop identificarea unor servicii de medicina muncii, securitatea şi sănătatea muncii, asistenţa medicală pentru companiile membre ale reţelei şi angajaţii acestora. Au fost prezentate ofertele de servicii medicale ale firmei PROMTP URG S.R.L., membră RTNV, şi cele ale societăţii ASTRA ASIGURĂRI S.A. Participanţii au apreciat în mod deosebit aceste oferte, prefigurându-se posibilitatea încheierii de contracte pentru anul 2011.

În acest context au fost reliefate deficienţele şi birocraţia cu care se confruntă angajatorii şi angajaţii acestora în relaţiile lor cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. A fost susţinută necesitatea modificării legislaţiei actuale privind asigurările de sănătate şi instituirea libertăţii de decizie a contribuabilului privind contractarea serviciilor de asigurarea sănătăţii exclusiv cu furnizorii privaţi de servicii medicale.

Complementar, au fost trecute în revistă activităţile reţelei preconizate pentru primul trimestru al anului viitor, inclusiv calendarul şi locaţiile întâlnirilor tuturor reţelelor NETIMM la nivel regional şi naţional.

Participanţii s-au declarat mulţumiţi de activităţile preconizate, sublinind că rezultatele înregistrate până acum constituie motive plauzibile pentru asigurarea sustenabilităţii reţelei şi după încheierea finanţării asigurate prin proiectul NETIMM.

Mircea Olaru-Zăinescu,

Coordonator regional

Share your thoughts