Comunicat de presa – finalizare proiect CompetActiv+

Comunicat de presa

Finalizarea implementarii proiectului CompetActiv+

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj anunţa finalizarea activităţilor proiectului „Competactiv+”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară III,  Prioritatea de investiție  PI 10.iii , Obiectiv specific OS 3.12, Contract nr 12474/11.12.2019 ,  Cod SMIS: 127968.

Desfasurat în parteneriat cu Educatie Informala SA (Scoala Informala de IT) si Asociatia Cluj IT CLuster, proiectul a avut ca obiectiv general promovarea unor măsuri de conștientizare a învățarii la locul de muncă, îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe sau aptitudini ale angajatilor si elaborarea si introducerea de programe de învațare la locul de munca în IMM-uri relevante, care activeaza in domenii identificate conform SNC și SNCDI, facilitând astfel ocuparea sustenabilă și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă în Regiunea Nord-Vest, intr-o perioada de 24 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, din 6 judete ale Regiunii de Nord-Vest, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

OS2: Implementarea unui program de formare profesionala, compus din 7 tipuri cursuri de specializare / perfectionare autorizate ANC, la care vor participa peste 326 de persoane din Regiunea Nord-Vest, inscrise in grupul tinta.

OS3: Furnizarea de sprijin pentru introducerea de programe de învățare la locul de muncă pentru 36 de IMM-uri relevante, care activeaza in domenii identificate conform SNC și SNCDI

OS4: Capitalizarea si transferul rezultatelor catre alti angajatori din secoare competitive., prin derularea a unei campanii de constientizare derulata pe durata a 18 luni; crearea unei retele de IMM-uri ce activeaza in domemii de activitate cu potential competitiv;

Prin proiect au fost organizate urmatoarele activitati

  • Training-uri cu valoare adaugată pentru peste 390 de angajați din sectoarele economice cu potential competitiv, pentru a ajuta intreprinderile si angajatii acestora sa performeze si sa aiba succes in urmatorul val al celei de-a patra revolutii industriale: Responsabil de proces (Lean Six Sigma Yellow Belt); Responsabil protectia datelor/GDPR; Python Developer; .NET Developer; Robotic Process Automation; Smart Agile Methodologies & Process Improvements; Java Developer; Responsabil de mediu; Software Tester; Web Developer; BI & Database Developer.
  • Workshop-uri & Conferințe– 10 Ateliere practice cu experti in software development si inginerie | 2 Conferințe internaționale pe teme de inovare tehnologică și pentru promovarea învățării continue | 5 seminarii de invatare continua la locul de munca
  • Coaching în companii pentru dezvoltarea continuă a angajaților și stimularea adaptării la schimbările din industrie, prin programe de învățare la locul de muncă – 36 de IMM-uri sprijinite.

Proiectul a urmarit  promovarea unor măsuri de conștientizare a învățarii la locul de muncă, îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe sau aptitudini ale angajatilor si elaborarea si introducerea de programe de învațare la locul de munca în IMM-uri relevante, care activeaza in domenii identificate conform SNC și SNCDI, facilitând astfel ocuparea sustenabilă și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă în Regiunea Nord-Vest.

Rezultate finale
1. R1: 1 Plan de management si de implementare;.
2. R2: 1 Set proceduri de management de proiect
3. R3: Proceduri de achizitii derulate si finalizate;
4. R4: 18 Raportari lunare ale progresului proiectului (monitorizare – evaluare);
5. R5: 9 Cereri, prefinantare, rambursare sau plata transmise;.
6. R6: 1 Sistem informatic de management de proiect operational;
7. R7: 18 sedinte de managemnt de proiect;
8. R8: Materiale promotionale de promovare a poiectului, conform Manualului de Identitate Vizuala;
9. R9: 1 Website oficial proiect.
10. R10: 1 Conferinta lansare organizata;
12. R12: 1 Plan de publicitate pentru proiect;
13. R13: 1 Comunicat oficial de presa de lansare a proiectului;
14. R14: 1 Comunicat oficial de presa de incheiere a proiectului;
15. R15: 1 Plan integrat de derulare a activitatilor de constientizare;
16. R16: 1 Caravana mobila de constientizare derulata in Regiunea Nord Vest – 300 firme participante;
17. R17: 5 seminarii de constientizare derulate pe durata a 2 zile fiecare
18. R18: 2 conferinte de constientizare derulate pe durata a 3 zile fiecare la Cluj-Napoca;
19. R19: 10 Ateliere de lucru cu firme relevante;
20. R20: 2 Conferinte live transmise pe portaluri de social media;
21. R21: 820 reprezentanti ai firmelor relevante participanti directi la actiuni de constientizare privind formarea profesionala continua;
22. R22: 200 reprezentanti ai firmelor relevante participanti la actiuni de constientizare derulate prin social media cu ocazia celor 2 conferinte desfasurate la Cluj-Napoca;
23. R23: 1 Campanie de constientizare derulata prin presa scrisa pe durata a 16 luni (32 de articole);
24. R24: 1 clip video ce vizeaza constientizarea importantei formarii profesionale continue;
25. R25: Difuzare clip video pe canale sociale;
26. R26: Difuzare clip video posturi de televiziune;
27. R27: Platforma on-line pentru pre/inregistrare grup tinta / IMM-uri participante;
28. R28: 1 baza de date cu 500 persoane potential eligibile care si-au manifestat intentia de a participa la activitatile proiectului;
29. R29: 415 Angajaţi cu contract individual de muncă selectati pentru a participa la programe de formare;
30. R30: 34 persoane din grupul ţintă angajaţi vârstnici (55-64 de ani);
31. R31: 34 angajaţi vârstnici (55-64 de ani) selectati pentru participare la FPC;
32. R32: 30% persoane selectate pentru participarea la FPC de gen feminin;
33. R33: 1 baza de date cu 200 IMM-uri cu activitate într-unul din sectoarele economice relevante, identificate in Regiunea NV;
34. R34: 36 IMM-uri cu activitate într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI selectate pentru a primi sprijin;
35. R35: 415 Dosare inregistrare in grup tinta, conform prevederilor GS
36. R36: 50 de acorduri cadru de colaborare cu IMM-uri relevante furnizoare de angajati ce vor participa la FPC (incluzand declaratiile pentru GT si certificatele constatatoare conform GS);.
37. R37: 415 Angajaţi care beneficiază de programe de formare; Rezultat aferent activitatii A3 / SA 3.1 Formare profesionala.
38. R38: 342 Persoane dobandesc cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini superioare in domenii economice relevante;
39. R39 391 Persoane sprijinite pentru cresterea mobilităţii forţei de muncă;
40. R40: 219 Persoane de gen feminin beneficiaza de masuri ce garanteaza accesul egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii;
41. R41: 34 Persoane cu varsta intre 55 – 64 ani beneficiaza de masuri ce garanteaza accesul egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii
42. R42: 91% dintre participantii la FPC dobandesc o calificare / specializare in sectoarele de specializare inteligenta
43. R43: 343 participanti la FPC certificati;
44. R44: 7 tipuri de pograme de formare furnizate;
45. R45: 30 grupe de formare profesionala;.
46. R 46: 1 platforma de e-learning, interactiva si colaborativa functionala;
47. R 47: 36 programe de învăţare la locul de muncă elaborate;
48. R 48: 36 de actiuni pilot pentru implementarea de programe FPC la locul munca derulate in IMM-urile participante;
49. R 49: 36 de IMM-uri beneficiare de sprijin pentru introducerea unor programe de invatare la locul de munca;
50. R 50: 10 IMM-uri adopta si utilizeaza in operatiunile curente programe de învăţare la locul de muncă dezvoltate in cadrul proiectului;

Parteneri de proiect

Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj | Lider de parteneriat

Adresă: str. Avram Iancu nr. 52, Cluj-Napoca, 400083 Cluj

Telefon: 0264430148

E-mail: [email protected]

Web: www.futureskills.ro / www.apm.ro

Asociatia Cluj IT | Partener

Adresă: str. Marinescu, nr. 23, Clădirea  Decanate, Etajul 3, 400689, Cluj-Napoca, Romania

E-mail: [email protected]

Web: clujit.ro

Educatie Informala SA / Școala informală de IT | Partener

Adresă: Cluj Business Campus – str. Henri Barbusse, nr. 44-46, Cluj Napoca

Telefon: +40 374 494 848

E-mail: [email protected]

Web: scoalainformala.ro

Date de identificare ale proiectului

Beneficiar: Asociatia Patronilor si Meseriasilor din Judetul Cluj

Titlul proiectului: CompetActiv+

Contract nr 12474/11.12.2019

Cod SMIS: 127968

Valoarea totala a proiectului: 4404 784,13 lei

Data de inceput: 12.12.2019

Data de sfarsit: 11.12.2021

Augustin Feneşan

Preşedinte

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj

Descarca comunicatul