COMUNICAT DE PRESĂ


Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj şi Federaţia Patronală a IMM-urilor din Regiunea Nord-Vest, structuri teritoriale ale CNIPMMR reprezentative pentru mediul economic regional, contestă adoptarea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Naţional.

Încălcând flagrant prevederile legale privitoare la adoptarea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Naţional, în ciuda opoziţiei ferme a Confederaţiilor membre ale ACPR (CNIPMMR, UGIR, ARACO, CNPR, CoNPR, CONCORDIA, Patronatul Român şi CNPCPR), se încearcă  promovarea unei formule contractuale bazată pe mărirea artificială a fondului de salarii în cadrul companiilor.

Nu putem accepta ca patru organizaţii patronale – UGIR-1903, CONPIROM, UNPR si CPISC, fără reprezentativitate la nivel local şi regional, să-şi dea girul pe un document de o asemenea importanţă în numele mişcării patronale naţionale.

Conform legislaţiei în vigoare, în condiţiile abuzului săvârşit cu girul Guvernului şi complicitatea confederaţiilor sindicale, acest document, extrem de important în activitatea tuturor companiilor private din România, este nul de drept si aduce grave prejudicii mediului economic.

În consecinţă, solicităm reluarea negocierilor cu participarea tuturor părţilor reprezentative interesate în aşa fel încât forma finală a Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Naţional să fie agreată de toate confederaţiile patronale reprezentate în Consiliul Economic şi Social. În acest context, solicităm tuturor companiilor membre ale patronatului nostru dar şi partenerilor sociali să ne susţină în demersul nostru care are ca singur scop asigurarea unui cadru legal just încheierii şi derulării contractelor de muncă în toate sectoarele de activitate.

Ec. Augustin Feneşan,

Preşedinte FPIMMRNV

Preşedinte APM Cluj

Share your thoughts