Cetatenii care vor sa-si modernizeze afacerea cu bani europeni, pot consulta online Ghidul Solicitantului pentru operatiunea 3.3.2

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) a lansat spre consultare publica Ghidul Solicitantului pentru operatiunea 3.3.2 prin care reprezentantii firmelor isi pot moderniza si eficientiza afacerea prin intermediul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale sprijina cetatenii care au o firma si vor sa-si imbunatateasca productivitatea la nivelul afacerii, prin acordarea de bani europeni.
Valoarea maxima a finantarii acordate este de 1.850.000 RON, in timp ce valoarea minima este de 45.000 RON.

Reprezentantii firmelor isi pot implementa la nivelul afacerii aplicatii informatice de comert electronic, de e-learning – invatamant la distanta, precum si sisteme informatice pentru licitatii electronice, tranzactii electronice securizate, plati electronice.
Ghidul solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale (OIPSI), http://fonduri.mcsi.ro, la sectiunea Consultare publica. Observatiile si sugestiile pot fi trimise pana la data de 5 octombrie 2011, ora 17.00 la adresa de email: [email protected].

Ghidul detaliaza criteriile specifice care trebuie indeplinite de potentialii beneficiari si proiectele acestora, regulile de finantare, circuitul proiectului, modalitatea de selectie a proiectelor, procesul de contractare si implementare, precum si drepturile si obligatiile beneficiarilor.
Operatiunea 3.3.2 – "Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii online pentru afaceri" este inclusa in Domeniul Major de Interventie 3 – "Sustinerea e-economiei" din cadrul Axei prioritare III TIC pentru sectoarele privat si public, din Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE).

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale (OIPSI), organizat la nivel de directie generala, in cadrul MCSI, are ca scop gestionarea proiectelor finantate din Fonduri Structurale in domeniul IT&C prin implementarea operatiunilor Axei III din Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) este institutia care are rolul de a realiza politica Guvernului in sectoarele comunicatiilor electronice si audiovizuale, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si in domeniul serviciilor societatii informationale si ale societatii bazate pe cunoastere din Romania. Pentru mai multe detalii despre activitatea MCSI vizitati

Sursa:

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

Share your thoughts