Calendarul obligatiilor fiscale pentru luna mai 2011

 
Pana la 2 mai:
 • Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent Formular 120 (formatelectronic). Se depune de catre operatorii economici platitori de accize. Reglementare: OPANAF 101/2008.
 • Depunerea Decontului privind impozitul la titeiul si gazele naturale din productia interna pentru anul trecut Formular 130 (format electronic). Se depune de catre operatorii economici platitori de impozit la titeiul din productia interna. Reglementare: OPANAF 101/2008.

Pana la 16 mai:

 • Depunerea declaratiilor privind veniturile realizate pentru fiecare categorie si sursa de venitFormular 200 si Formular 201 pentru anul trecut. Formular 200 se depune de catre persoane fizice care au realizat, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor (fara arendare), venituri din activitati agricole, determinate in sistem real, castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operatiuni de vanzare -cumparare de valuta la termen, pe baza de contract. Reglementare: OMEF 2371/07 si OPANAF 233/2011. Formular 201 se depune de catre Contribuabilii care au realizat venituri din strainatate: profesii libere, activitati comerciale, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investitii, pensii, precum si alte venituri aflate in strainatate. Declaratia se depune si de catre persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c), timp de 3 ani consecutivi. Reglementare: OMEF 2371/07
 • Depunerea Cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ Formular 230. Se depune de catre persoane fizice care realizeaza venituri din salarii, si care: a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, si solicita restituirea acestora; b) doresc ca o suma din impozitul anual sa fie destinata pentru sponsorizarea organizatiilor nonprofit; c) solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ. Reglementare: OMEF 2371/07.
 • Depunerea Declaratiei privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice Formular 223 pentru anul in curs. Se depune de catre contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior. Reglementare: OMEF 2371/07.
 • Depunerea Declaratiei privind venitul estimat Formular 220 pentru anul in curs. Se depune de catre contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior. Reglementare: OMEF 2371/07.
 • Depunerea Situatia livrarilor de tigarete in luna .. anul .. pentru luna precendenta Formular. Se depune de catre antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse. Reglementare: HG 1620/2009 alin. (1) al pct. 5^2.
 • Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta Formular (anexa 52). Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare. Reglementare: HG 1620/2009 alin. (11) al pct. 113.1.
 • Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta Formular (anexa 53). Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare. Reglementare: HG 1620/2009 alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII.
 • Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular. Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final. (alcoolul etilic si a produse alcoolice). Reglementare: CF art. 206^58 si HG 1620/2009 alin. (25) al pct. 111.
 • Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular. Se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile. Reglementare: HG 1620/2009 alin. (2) al pct. 105.
 • Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energeticepentru luna precendenta Formular. Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final. Reglementare: HG 1620/2009 alin. (22) al pct. 82.
 • Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendentaFormular. Se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii. Reglementare: HG 1620/2009 alin. (9) al pct. 117.2.
 • Depunerea situatiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendenta Formular. Se depune de catre Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia. Reglementare: HG 44/04, pct. 109.
 • Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES. Se depune de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. Reglementare: C.F.art. 156^4 si OPANAF 76/10.

Pana la 25 mai:

 • Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224. Se depune de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania. Reglementare: C.F.art.60 alin. (2) OMEF 2371/07.
 • Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 (format electronic). Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular). Reglementare: C.F.art.156^2 alin. (1) OPANAF 2245/10.
 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedentaFormular 301 (format electronic). Se depune de catre persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune. Reglementare: C.F. art. 156^3 alin. (2) OPANAF 75/2010.
 • Depunerea Declaratiei privind veniturile din activitati agricole – impunere pe norme de venitFormular 221 pentru anul in curs. Se depune de catre contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform CF art. 71. Reglementare: C.F.art.74 alin.(2) OMEF 2371/07 anual.
 • Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 (formatelectronic). Se depune lunar de catre contribuabilii prevazuti in OMFP 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. si la alte termene de catre contribuabilii prevazuti in OMFP 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4. Reglementare : OPANAF 101/2008.
 • Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta. Se depune de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente; – Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului. Reglementare: C.F. art. 296^19 lit. e) si f) HG 1397/2010.

Sursa:

ANAF

 

Share your thoughts