Calendarul obligatiilor fiscale pentru luna iunie 2011

02/06/2011

Pana la 15 iunie:

 • Depunerea Situatiei livrarilor de tigarete in luna .. anul .. pentru luna precendenta Formular. Se depunde de catre antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse. Reglementare: HG 1620/2009 alin. (1) al pct. 5^2
 • Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta Formular (anexa 52). Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare. Reglementare: HG 1620/2009 alin. (11) al pct. 113.1
 • Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta Formular (anexa 53). Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare. Reglementare: HG 1620/2009 alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII
 • Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular. Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final. (alcoolul etilic si a produse alcoolice). Reglementare CF art. 206^58 HG 1620/2009 alin. (25) al pct. 111
 • Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular. Se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile. Reglementare: C.F. art. 206^50 HG 1620/2009 alin. (2) al pct. 105
 • Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna precendenta Formular. Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final. Reglementare: C.F. art. 206^20 HG 1620/2009 alin. (22) al pct. 82
 • Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular. Se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii. Reglementare: C.F. art. 206^64 HG 1620/2009 alin. (9) al pct. 117.2
 • Depunerea situatiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendenta Formular. Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia. Reglementare: C.F. art. 206^55 HG 44/04, pct. 109.
 • Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. II 2011. Se depunde de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform CF art. 71. Reglementare: C.F.art.82 alin. (3).
 • Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES. Se depune de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. Reglementare: C.F.art. 156^4 si OPANAF 76/10

Pana la 25 iunie:

 • Plata impozitului pe reprezentanta, transa I. Se depune de catre persoanele juridice straine cu reprezentanta in Romania. Reglementare: C.F. 124 alin. (1)

Pana pe 27 iunie:

 • Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224. Se depune de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania. Reglementare: C.F.art.60 alin. (2) OMEF 2371/07
 • Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 (format electronic). Se depune de catre Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular). Reglementare: C.F.art.156^2 alin. (1) OPANAF 183/11
 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic). Se depune de catre persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune. Reglementare: C.F. art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11
 • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator. Se depunde de catre organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine. Reglementari: OUG 77/2009 Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. I
 • Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 (format electronic).
 • Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta. Se depune de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente; Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului. Reglementare : C.F. art. 296^19 lit. e) si f) HG 1397/2010

Pana pe 30 iunie:

 • Depunerea Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit Formular 205 pentru anul trecut. Se depune de catre platitorii de venituri din: dividende; dobanzi; lichidare/dizolvare; premii si din jocuri de noroc; pensii; alte venituri. Reglementare: C.F.art. 93 alin.(2) OMFP 1803/2010
 • Depunerea Declaratiei informative privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti Declaratie pentru anul trecut. Se depune de catre platitorii veniturilor care au obligatia sa retina la sursa impozitul pe venitul nerezidentilor. Reglementare: CF art.119 alin (1) HG 44/2004 norme pct. 15^1

Sursa:

ANAF

Share your thoughts