Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

 

Smart-Up Diaspora  | ID MySMIS: 107495 | Contract: POCU/89/3/7/107495

 

SOLICITARE DE OFERTE

 

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email: [email protected] , [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

 

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale informative, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul SMART-UP DIASPORA (propus spre finantare, apel – POCU/89/3/7/107495– Diaspora Start-up), pentru achizitia cu urmatoarele date:

Obiectul contractului: Achizitie servicii dezvoltare software pentru platforma web –

Serviciu web pentru asistenta grupului tinta in realizarea planului de afaceri si intocmirea cererii de finantare prin ajutor de minimis, in conformitate cu cerintele stabilite prin metodologie. Platforma web pentru gestionarea procesului de evaluare a planurilor de afaceri: verificare eligibilitate , ranking preliminar, realizare evaluari, elaborare rapoarte.

Cod CPV: 72212190-7
Tip contract: Servicii
Buget total (LEI, fara TVA) 37108,33
Formalitati care trebui indeplinite de operatorii economici: Completarea unui formular de oferta (Formular 1) cu pretul total ofertat in lei, fara TVA, conform modelului anexat.
Locul de trimitere a ofertelor: Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 16.02.2018, ora 10:00

SAU

La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

Modul de obtinere a informatiilor suplimentare: Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 15.02.2018, ora 16:00 .

La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

 

MODEL DE FORMULAR

OFERTANTUL

Denumirea:

Adresa:

CUI/CIF:

 

 

SCRISOARE DE OFERTA

Catre: 

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

 

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind trimiterea unei oferte comerciale informative,  in cadrul procesului de prospectare a pietei, pentru proiectul cu titlul SMART-UP DIASPORA (propus spre finantare, apel – POCU/89/3/7/107495- Diaspora Start-up),  va transmitem oferta noastra, dupa cum urmeaza:

Obiectul contractului de achiziţie: Achizitie servicii dezvoltare software pentru platforma web –

Serviciu web pentru asistenta grupului tinta in realizarea planului de afaceri si intocmirea cererii de finantare prin ajutor de minimis, in conformitate cu cerintele stabilite prin metodologie. Platforma web pentru gestionarea procesului de evaluare a planurilor de afaceri: verificare eligibilitate , ranking preliminar, realizare evaluari, elaborare rapoarte.

Servicii de informare
Pret ofertat (LEI, fara TVA) :

 

 

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

 

Data completarii:

 

Cu stima,

 

Ofertant,

………………………………………..

(semnatura autorizata)

Share your thoughts