Smart-Up Diaspora | ID MySMIS: 107495 | Contract: POCU/89/3/7/107495

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

SOLICITARE DE OFERTE

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email: [email protected] , conta@apm.ro

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul SMART-UP DIASPORA, in vederea realizarii achizitiei cu urmatoarele date:

Obiectul contractului:

Servicii dezv. software, configurare server, instalare si administrare platforma de e-learning; platforma constituie suportul de furnizare a sesiunilor de curs pentru minim 417 de participanti, avand urmatoarele cerinte:

– Baza de date a persoanelor inscrise la curs

– Catalog online conținând informații cu privire la prezența, activitatea și evaluarea persoanelor înscrise la cursul

– Înregistrarea video și audio a cursurilor si transmiterea lor în direct

– Arhivarea electronică cursurilor în format audio – video și text

– Comunicare on-line prin intermediul unor adrese de e-mail personalizate ale cursanților și lectorilor

– Sistem de evaluare on-line

Cod CPV

30211300-4

Tip contract:

Furnizare de servicii

Formalitati care trebui indeplinite de operatorii economici:

Completarea unui formular de oferta (Formular 1) cu pretul total ofertat in lei, fara TVA, conform modelului anexat.

Trimiterea ofertelor si termen limita:

Prin email – conta@apm.ro pana la termenul limita: 29.11.2017 , ora 14.00 .

Modul de obtinere a informatiilor suplimentare:

Prin email la adresa: conta@apm.ro

De la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

MODEL DE FORMULAR

 OFERTANTUL

Denumirea:

Adresa:

CUI/CIF:

 SCRISOARE DE OFERTA

Catre:

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind trimiterea unei oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei,pentru proiectul cu titlul SMART-UP DIASPORA (propus spre finantare, apel – POCU/89/3/7- Diaspora Start-up), in vederea planificarii achizitiei, va transmitem oferta noastra, dupa cum urmeaza:

Obiectul contractului de achiziţie:

Servicii dezv. software, configurare, instalare si administrare platforma de e-learning; platforma constituie suportul de furnizare a sesiunilor de curs pentru minim 417 de participanti, avand urmatoarele cerinte:

– Baza de date a persoanelor inscrise la curs

– Catalog online conținând informații cu privire la prezența, activitatea și evaluarea persoanelor înscrise la cursul

– Înregistrarea video și audio a cursurilor si transmiterea lor în direct

– Arhivarea electronică cursurilor în format audio – video și text

– Comunicare on-line prin intermediul unor adrese de e-mail personalizate ale cursanților și lectorilor

– Sistem de evaluare on-line

Tip contract:

Furnizare de servicii

Pret ofertat (LEI, fara TVA) :

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii:

Cu stima,

Ofertant,

………………………………………..

(semnatura autorizata)

Share your thoughts