Solicitare de oferte – Licente program editare PDF

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Accelerator Digital+ | ID MySMIS: 142698 | Contract: POCU/860/3/12/142698

SOLICITARE DE OFERTE

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

E-mail: [email protected] | [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale, in vederea realizarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului:Accelerator Digital
ID MySMIS:142698
Linia de finantare:Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 Axa Prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”
Denumirea contractului de achizitie:Achizitie licente program editare PDF
Descrierea obiectului contractului:Furnizare licente software program de editare documente format pdf pentru campania de constientizare a angajatorilor (SA 1.1), realizarea activitatilor de selectie si inregistrare participanti/IMM (SA 2.1), constientizare privind formarea profesionala continua (SA 3.1) si coordonare a proiectului (SA 5.1) cu urmatoarele caracteristici: – Nr. utilizatori/dispozitive: 4 – instrumente incluse: stergere pag., extragere pag., comprimare pag. etc.
Cod CPV:48900000-7 | Diverse pachete software şi sisteme informatice
Tip contract:Furnizare de produse
Formalitati care trebuie indeplinite de operatorii economici:Completarea unui formular de oferta cu pretul ofertat in lei, fara TVA.
Locul de transmitere a ofertelor:Prin email – [email protected] / la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca – termen limita 18.01.2023, ora 12:00 .
Modul de obtinere a informatiilor suplimentare:Prin email – [email protected] / la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca / telefonic

Descarca model oferta