Solicitare de oferte evenimente

Proiect cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

CompetActiv+  | ID MySMIS: 127968 | Contract: POCU/464/3/12/127968

SOLICITARE DE OFERTE

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Email:  [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul COMPETACTIV+ (propus spre finantare, apel – POCU/464/3/12/127968 CompetActiv+), in vederea planificarii achizitiei cu urmatoarele date:

Obiectul contractului:Servicii organizare evenimente (forum de dialog direct / focus grup) cu minim 25 de reprezentanti ai unor firme relevante prezenti la fiecare eveniment, derulate in Regiunea Nord Vest. Cerinte:- organizarea a 6 evenimente- persoane participante/eveniment: minim 25 reprezentanti ai unor firme relevante conform SNC (Anexa 5-Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 )- locatie: sala sau online- servicii logistice de organizare (echipamente video-audio, inchiriere platforma online, gazda studio, inchiriere sala etc.)- servicii marketing (promovare eveniment cu atragere grup tinta, artefacte si campanie online)- speaker- alte cheltuieli organizatorice (sala: catering, inchiriere sala / online: diverse)- respectarea schemei de lucru, a datelor calendaristice prestabilite sau in curs de stabilire- dosar final/eveniment: lista prezenta cu date de contact, poze
Cod CPV:79952000-2 | Servicii pentru evenimente
Tip contract:Prestare de servicii
Buget total (LEI, fara TVA)27.731,10 lei (4.621,85 lei/eveniment)
Formalitati care trebui indeplinite de operatorii economici:Completarea unui formular de oferta (Formular 1) cu pretul total ofertat in lei, fara TVA, conform modelului anexat.
Locul de trimitere a ofertelor:Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 29.01.2021, ora 14:00 .La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca
Modul de obtinere a informatiilor suplimentare:Prin email – [email protected] pana la termenul limita: 28.01.2021, ora 14:00 .La sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca

MODEL DE FORMULAR 

OFERTANTUL

Denumirea:

Adresa:

CUI/CIF:

 SCRISOARE DE OFERTA

Catre: 

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind trimiterea unei oferte comerciale informative, neangajante, in cadrul procesului de prospectare a pietei, pentru proiectul cu titlul COMPETACTIV+ (propus spre finantare, apel – POCU/464/3/12/127968 – CompetActiv+), in vederea planificarii achizitiei, va transmitem oferta noastra, dupa cum urmeaza:

Obiectul contractului de achiziţie:Servicii organizare evenimente (forum de dialog direct / focus grup) cu minim 25 de reprezentanti ai unor firme relevante prezenti la fiecare eveniment, derulate in Regiunea Nord Vest. Raspuns la cerinte:- vom organiza 6 evenimente- persoane participante/eveniment: minim 25 reprezentanti ai unor firme relevante conform SNC (Anexa 5-Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 )- locatie: sala sau online- servicii logistice de organizare (echipamente video-audio, inchiriere platforma online, gazda studio, inchiriere sala etc.)- servicii marketing (promovare eveniment cu atragere grup tinta, artefacte si campanie online)- speaker- alte cheltuieli organizatorice (sala: catering, inchiriere sala / online: diverse)- respectarea schemei de lucru, a datelor calendaristice prestabilite sau in curs de stabilire- dosar final/eveniment: lista prezenta cu date de contact, poze
Tip contract:Prestare de servicii
Pret ofertat (LEI, fara TVA) :  

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii: 27.01.2021

Cu stima,

Ofertant,

………………………………………..

(semnatura autorizata)