Solicitare de oferte evenimente

Solicitare de oferte – Servicii de organizare evenimente-conferinte de promovare

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Accelerator Digital+ | ID MySMIS: 142698 | Contract: POCU/860/3/12/142698

SOLICITARE DE OFERTE

Achizitorul: Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083, Cluj-Napoca

E-mail: [email protected] | [email protected]

Telefon: 0264.430.148

CIF: 5626227

Invita operatorii economici interesati sa depuna oferte comerciale, in cadrul procesului de prospectare a pietei pentru proiectul cu titlul Accelerator Digital, in vederea planificarii si realizarii achizitiei cu urmatoarele date:

Titlul proiectului:Accelerator Digital
ID MySMIS:142698
Linia de finantare:Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 Axa Prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”
Denumirea contractului de achizitie:Organizare evenimente in cadrul proiectului Accelerator Digital
Descrierea obiectului contractului:Servicii organizare evenimente pentru 6 conferinte de promovare si constientizare desfasurate in zone metropolitane cu concentrare sectoriala de IMM-uri in SNC/SNCDI, avand ca focus promovarea proiectului a invatarii continue in IMM-uri cu focus pe digitalizare, pentru un numar de minim 20 de participanti/conferinta. Vor fi abordate transversal impactul digitalizarii din punct de vedere al eficientei utilizarii resurselor, reducerii emisiilor de carbon si inovarii sociale.
Cerinte:
– organizarea a 6 evenimente – persoane participante/eveniment: minim 20 participanti ai unor firme relevante conform SNC (Anexa 5-Lista codurilor CAEN aferente directiilor de politica industriala mentionate in Strategia Nationala pentru Competivitate 2014-2020)
– servicii logistice de organizare (echipamente video-audio, inchiriere platforma online, gazda studio etc.)
– servicii marketing (promovare eveniment cu atragere grup tinta, artefacte si campanie online)
– speaker
– alte cheltuieli organizatorice (sala: catering, inchiriere sala)
– respectarea schemei de lucru, a datelor calendaristice prestabilite sau in curs de stabilire
– dosar final/eveniment: lista prezenta cu date de contact, poze, proces-verbal de receptie
Cod CPV:79952000-2 | Servicii pentru evenimente
Tip contract:Prestari de servicii
Formalitati care trebuie indeplinite de operatorii economici:Completarea unui formular de oferta cu pretul ofertat in lei, fara TVA.
Locul de transmitere a ofertelor:Prin email – [email protected] / la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca – termen limita 07.11.2022, ora 10:00.
Modul de obtinere a informatiilor suplimentare:Prin email – [email protected] / la sediul achizitorului: str. Avram Iancu, nr. 52, 400083 Cluj-Napoca / telefonic

Descarca model oferta