Organizăm CURSURI DE SPECIALIZARE pentru următoarele ocupaţii:

Cursurile sunt autorizate CNFPA. Documentele de certificare a competenţelor dobândite în urma absolvirii acestor cursuri poartă antetele Ministerului Muncii şi Ministerului Educaţiei, fiind recunoscute şi în Uniunea Europeană.