Cursuri de Pregătire pentru AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR 

care proiectează, execută, verifică şi exploatează

INSTALAŢII ELECTRICE în SISTEMUL ELECTROENERGETIC

Cursurile de pregătire teoretică, în domeniul instalaţiilor electrice, sunt necesare pentru susţinerea examenului de autorizare, pentru gradele I, II A şi II B, organizat de ANRE- Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea (re)autorizării electricienilor care proiectează, execută,  verifică, exploatează instalaţii electrice în sistemul electro- energetic.

Cursuri de Pregătire pentru

AUTORIZAREA / REAUTORIZAREA PROIECTANŢILOR şi INSTALATORILOR DE GAZE

Cursurile de pregătire teoretică, în domeniul gazelor naturale, sunt necesare pentru susţinerea examenului de autorizare, organizat de ANRE- Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea (re)autorizării persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale.

Informaţii suplimentare la sediul central APM Cluj

Str. Avram Iancu, nr.52, Cluj- Napoca

tel/fax: 0264/ 430 148, mobil: 0732 401142

Email: [email protected]