Servicii pentru mediul de afaceri
A.P.M. Cluj acordã membrilor sãi consultantã si asistentã juridicã, economicã, profesionalã, managerialã, financiar-bancarã, tehnicã, de prospectare a pietii interne si internationale, în scopul sprijinirii activitãtilor economice desfãsurate de acestia.
A.P.M. Cluj faciliteazã, prin intermediul structurilor sale specializate si a patronatelor nationale, accesul membrilor asociatiei la diverse programe de finantare guvernamentale sau internationale.
La solicitarea membrilor sãi, asociatia poate organiza activitãti de consultantã pentru afaceri si misiuni economice în tarã si străinătate.

Contact:

***************************
Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj
str. Avram Iancu nr. 52
Cluj-Napoca 400083
jud. Cluj – ROMÂNIA
tel/fax: 0264 430148
[email protected]
www.apm.ro