CREAREA REŢELELOR DE IMM-uri

În perioada 1 noiembrie 2008 – 31 octombrie 2011, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) derulează proiectul NETIMM, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

În cadrul celor douăsprezece reţele, întreprinzătorii şi managerii de IMM-uri vor dobândi abilităţile necesare pentru a rezolva probleme şi a face faţă dificultăţilor specifice sectorului de activitate din care provin.

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj coordonează două din cele patru reţele implementate la nivelul Regiunii Nord-Vest: reţeaua de consultanţă şi reţeaua tematică. Pachetul de servicii şi beneficii oferit membrilor celor două reţele este atractiv.

Firmele afiliate vor beneficia, fiecare în parte, de câte o analiză diagnostic a activităţilor pe care le derulează, cu ajutorul căreia vor putea identifica punctele forte şi punctele slabe ale companiei, oportunităţile şi ameninţările existente pe piaţa regională, crescând astfel gradul de înţelegere şi rezolvare a problemelor cu care se confruntă IMM-urile.

Membrii celor două reţele vor fi spriiniţi în conceperea şi aplicarea de strategii comune de dezvoltare şi în constituirea de alianţe strategice pentru valorificarea potenţialului competitiv al firmelor.

Reţelele vor facilita transferul de de know-how oferit de partenerul german al proiectului NETIMM, precum şi valorificarea informaţiilor şi soluţiilor oferite de experţii ce vor fi invitaţi la întâlnirile lunare ale membrilor reţelei. Vor fi create astfel premisele întăririi capacităţii firmelor membre în contracararea problemelor generate de criza economică.

Detalii privind scopul, obiectivele şi activităţile derulate sub egida NETIMM pot fi accesate pe portalul dedicat proiectului www.netimm.net . Companiile din Regiunea Nord-Vest interesate de valorificarea acestor beneficii şi servicii sunt invitate să contacteze

Biroul Regional NETIMM

Str. Avram Iancu nr. 52, Cluj-Napoca – 400083

Tel/fax: 0264 430148

Reţeaua Tematică Nord-Vest

Persoane de contact:

Mircea Olaru-Zăinescu,

Coordonator reţea tematică

Cristina Lucica Păcurar,

Asistent reţea tematică

Reţeaua de Consultanţă Nord-Vest

 

Persoane de contact:

Andreea Feneşan,

Coordonator reţea consultanţă

Ioana Cocian,

Asistent reţea consultanţă