UN PROIECT DEDICAT SĂNĂTAŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN INDUSTRIA DE TEXTILE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE

Proiectul “Enviro-Tex-Design” este dedicat dezvoltării competitive a produselor din industria uşoară, în contextul creşterii complexităţii proceselor de proiectare şi prototipizare, datorită noilor norme de protecţia mediu şi a consumatorului. Iniţiativa este susţinută de un consorţiu european, incluzând organizaţii de cercetare cu reputaţie, precum IFTH Paris (Institutul Francez de Cercetare pentru Textile-Îmbrăcăminte), Fraunhofer Gesellschaft IGD (Germania), Tecnotessile (Italia), ELKEDE (Grecia), Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Pentru Textile şi Pielărie (România). De asemenea proiectul include actori industriali de referinţă, fiind susţinut totodată de asociaţii de afaceri din Italia, Franţa şi România, între care se află şi Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj.

REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, reprezintă unul dintre cele mai complexe proiecte legislative ale Uniunii Europene, impunând industriei chimice reguli pentru diminuarea ameninţărilor la adresa consumatorului şi a mediului, înlocuind aproximativ 40 reglementări europene existente în acest domeniu. Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte eficientizarea funcţionării pieţei unice pentru substanţele chimice, printr-o abordare unitară, la nivelul Uniunii Europene, a sistemului de evaluare a riscului şi de înregistrare a acestora. Directiva produce efecte directe asupra tuturor producătorilor şi importatorilor de substanţe chimice, precum şi asupra utilizatorilor finali industriali, care sunt obligaţi să evalueze securitatea utilizării substanţelor, în principal pe baza informaţiilor transmise de furnizor, şi să asigure un management adecvat al riscului în utilizare.

Industria uşoară este un mare utilizator intensiv de chimicale, substanţele chimice furnizând o sursă importantă pentru capacitatea de inovare şi avantajul competitiv internaţional, fiind de aceea sensibilă la impactul directivei REACH asupra procesului de dezvoltare de produs.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

1. Dezvoltarea unei platforme tehnologice pentru realizarea de parteneriate de afaceri sigure şi designul colaborativ virtual al produselor de îmbrăcăminte şi încălţăminte, pentru asigurarea conformităţii acestora cu aquis-ul european, în mod specific directiva REACH.

2. Asistenţa IMM-urilor în efortul acestora de a implementa normele aquis-ului de mediu /protecţia consumatorului şi conformitatea produselor cu directivele Uniunii Europene, prin dezvoltarea unui serviciu on-line.

3. Optimizarea procesului de creaţie prin dezvoltarea unui sistem informatic de prototipizare, care să ia în calcul caracteristicile de stil / design, normele de protecţia mediului şi consumatorului precum şi caracteristici de performanţă.

Performanţa unui produs este definită ca o combinaţie optimizată multicriterial a caracteristicilor de confort, durabilitate, protecţie, impact de mediu, impact asupra sănătăţii şi cost. Proiectul va optimiza astfel procesul de design, luând în considerare impactul de mediu atât din punct de vedere al produsului cât şi al procesului.

Enviro-Tex-Design se concentrează, în acelaşi timp, pe conceptele de particularizare în masă şi întreprindere virtuală extinsă, permiţând o dezvoltare mai rapidă a produselor de calitate ridicată, orientate către client, aducând următoarele beneficii:

¨ Reducerea duratei de dezvoltare de produs în industria de îmbrăcăminte de la o medie de şapte săptămâni la mai puţin de o săptămână , în timp ce în industria textilă se reduce durata de lansare pe piaţă de la două luni la mai puţin de o lună.

¨ Reducerea cu 60% a numărului de prototipuri datorită simulării virtuale a produsului în termeni de conformitate şi performanţă.

¨ Reducerea cu 80% a numărului de erori în stadiul de concepţie prin simulare colaborativă şi vizualizare 3D.

¨ Reducerea costurilor de dezvoltare de produs cu 30%, ca rezultat al reducerii duratei prin colaborare în timp real.

¨ Reducerea dramatică a testării analitice şi a efortului pentru aplicarea standardelor şi reglementărilor naţionale şi internaţionale necesare pentru dezvoltarea de produse ”curate”, de înaltă calitate, de către IMM-uri.

¨ Reducerea cu 90% a riscurilor de returnare a produselor datorită nerespectării normelor de protecţie a mediului şi consumatorului.

¨ Reducerea cu 75% a bunurilor nevândute, printr-o mai bună adaptare la cerinţele clienţilor.

La nivel european, industria uşoară cunoaşte o revigorare în contextul politicilor publice de susţinere a inovării. În acest context, valoarea adăugată a proiectului constă în creşterea accesului IMM-urilor din industria uşoară la tehnologii care să le îmbunătăţească flexibilitatea şi adaptabilitatea, susţinând dezvoltarea factorilor de diferenţiere şi competitivitate.

APM Cluj a participat la activităţile de cercetare ale proiectului pentru dezvoltarea platformei tehnologice pentru realizarea de parteneriate de afaceri sigure. Firmele din industria prelucrătoare (textile şi îmbrăcăminte) au primit suport în urma efortului de a implementa normele acquisului de mediu/protecţia consumatorului şi conformitatea produselor cu directivele UE, prin utilizarea serviciului on-line dezvoltat.

 

LINIA DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Programul Cadru 7 pentru Cercetare şi Dezvoltare

Comisia Europeană

Enviro Tex Design este un proiect sustinut de Uniunea Europeana prin Programul Cadru 7 pentru Cercetare si Dezvoltare ( FP7). FP7 sustine initiativele UE din domeniul cercetarii, jucand un rol crucial in atingerea obiectivelor de crestere, competitivitate si ocupare pe piata muncii.

——————————————————————————————————————————————————————————-

 

EnviroTex-Design has for overall objective to develop a platform supporting a “Knowledge Based Collaborative 3D Virtual Design” dedicated to the Clothing & Leather/Footwear SMEs.

The Platform aim is to provide a “Virtual Collaborative Environment” dedicated to the Design and Simulation of fashion products with special concern to environmental, health and toxicological regulations and standards. This tool supports the guidance of the whole design process from the very beginning till the development of the end product which eventually contains the desired performance characteristics, manufactured within the most cost efficient way taking also into account EHS issues.

The 3D Virtual Design Platform will provide collaborative environment sharing knowledge and linked to the decision making tools enabling a quick selection of appropriate material in terms of health, safety and performance as well as relevant production processes aiming to fulfill the identified demands.

· An intuitive 3D user interface for collaborative 3D work environment enabling real time interaction between customers and producers.

· A dynamic real time simulation and visualisation sub system speeding up the product design thanks to the development of more realistic and comprehensive virtual prototypes

· A Web-Service based administration architecture enabling a 24H access to all components on a 24/7 basis.

At the same time, a new knowledge environment will be established based on the customer demand and/or specifications. This environment will be integral part of the collaborative platform and it will result in the development of two major components, which are:

1. The EHS Decision Making Toolbox which contains:

·EHS requirements deriving from the customer-producer interaction and according to the purpose/usage and/or geographical destination of the product,

·EHS constraints provided by the local/regional regulations (i.e. REACH in Europe),

·A substance and an environmental impact data set linked to the material library,

·The recommendations at design stage in terms of EHS issues together with the 3D visualisation of chemical and toxicological distribution

2.A Performance Evaluation Module which contains:

·The material library identifying the material characteristics and behavioural models,

·Performance specifications according to the customer requirements and/or to the type of product (i.e. protective clothes, sportswear…),

·A graphical and/or 3D visualisation of the calculated performances indicating, on the virtual prototype, the level of compatibility compared to the expected ones.

Furthermore, a “Production Organisation Framework” based on the concept of “extended factory” enabling a fast reaction to the new trends. It will include: a partnership network and a Data sheets generator based on historic of data sheets. For achieving these objectives, EnviroTex-Design will address the whole design process.

Enviro Tex Design is a project supported by the European Union in the frame of the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development (Fp7). FP7 bundles all research-related EU initiatives together under a common roof playing a crucial role in reaching the goals of growth, competitiveness and employment.

 

Consortiul proiectului implica parteneri industriali de cercetare din 6 state membre UE/ The project consortium involves research and industrial partners from 6 EU member states:

PARTENERI DE CERCETARE/ REASEARCH PARTNERS:

Institutul Francez de Cercetare pentru Textile-Îmbrăcăminte (Franta)/

IFTH Institut Francais Textile Habillement  [France]

www.ifth.org

Fraunhofer Gesellschaft IGD (Germania)

www.mts.de

Tecnotessile (Italia)

www.tecnotex.it

ELKEDE (Grecia)

www.atc.gr

Fraunhofer IGD (Germania)

www.fraunhofer.de

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Pentru Textile şi Pielărie (România)/

INCDTP Certex [Romania]

www.certex.ro

 

PARTENERI INDUSTRIALI/ INDUSTRIAL PARTENERS:

Institutul Francez de Cercetare pentru Textile-Îmbrăcăminte (Franta)/

Union des Industries Textiles- UIT [France]

www.ifth.org

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj (Romania)

www.apm.ro

Groupe Flory (Franta)

www.flory.fr

Pecci (Italia)

www.pecci.it

Mari (Grecia)

Vassiliadis (Grecia)

 

PARTENER NATIONAL/ NATIONAL CONTACT:

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Avram, Iancu, nr 52, 400083 Cluj-Napoca

persoana de contact: Oana Rujan

tel: 0264 430148

[email protected]

www.apm.ro

Pentru mai multe detalii, click aici.