Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

 

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj, în parteneriat cu SC Calitop – Servicii Consultanţă Management SRL, Asociaţia Consiliului Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii Arad (ACIPMM Arad), Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Argeş (FPIMM Argeş) şi Asociaţia Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi ( APJIMM Iaşi), lansează proiectul PERFORM- Performanţă managerială în IMM-uri, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 3 ”Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

 

Acest proiect presupune o investiţie de aproximativ 11,2 milioane de lei în dezvoltarea competenţelor şi cunoştinţelor managerilor şi angajaţilor din industria românească şi se implementează în regiunile de Nord-Vest, Nord-Est, Centru, Sud, Vest şi Bucureşti-Ilfov, pe o durată de 36 de luni.

 

Proiectul este structurat pe următoarele linii directoare:

 

Echipe din 100 de companii vor beneficia de consultanţă personalizată pe proiecte de îmbunătăţire internă şi dezvoltare de produs. Vor beneficia de instruire 900 de persoane (manageri, ingineri/ tehnicieni) pentru a-şi îmbunătăţi competenţele manageriale de gestionare operaţională şi dezvoltare de produse inovative.

 

Primele sesiuni de instruire se vor desfăşura începând cu luna mai-iunie a acestui an. Cursurile vor fi acreditate CNFPA iar participanţii vor putea obţine, în urma sesiunilor de examinare, certificate de specializare-perfecţionare.

 

Realizarea obiectivelor poate contribui la atingerea următoarelor efecte pozitive:

 

——————————————————————————————————————————-

Partener principal: Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj (www.apm.ro)

Partener regiunea N-V.

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj (APM) este cea mai reprezentativă organizaţie patronală din judeţul Cluj, reprezentând interesele a peste 1200 de membri şi fiind continuatoarea unei tradiţii de peste 140 de ani.

Având calitatea de organizaţie patronală, APM dispune de 21 ani de experienţă activă în susţinerea mediului de afaceri, incluzând o activitate solidă în domeniul dezvoltării resurselor umane, concretizată prin numeroasele proiecte finanţate din Fondul Social European, PHARE, de Banca Mondială, şi prin programele trans-naţionale ale Comisiei Europene (eContent, PHARE, FP6, FP7, DG Enterprise). Totodată, APM Cluj este unul din cei mai importanţi furnizori autorizaţi de servicii pentru educaţia adulţilor la nivel regional, având acreditate până la această dată peste 30 de cursuri de formare şi perfecţionare profesională şi managerială, în cadrul Centrului Zonal de Formare Profesională, departament creat special în acest scop. Capacitatea organizaţională şi experienţa solidă în domeniul formării profesionale sunt dovedite, printre altele, de numărul de absolvenţi pregătiţi în cadrul Centrului Zonal de Formare Profesională, însumând în acest an peste 10.000 de beneficiari. Ca o confirmare a experienţei şi rolului său activ, APM Cluj este, de asemenea, membru fondator al Pactului Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială.

 

Partener naţional de instruire: Calitop SRL (www.calitop.ro)

SC Calitop SRL activează din anul 1994 ca furnizor de competenţe pentru companiile din industrie şi servicii, aducând un suflu nou în peisajul dominat de formalism şi proceduri greoaie al sistemelor de management.

În acest moment Calitop este lider pe domeniul industriei de serie, realizând intervenţii în peste 150 de companii, cu precădere din sectorul automotive, pentru clienţi de referinţă precum Dacia-Renault, Ford, SIDEX (Arcelor Mittal), Bosch, Pirelli, Yazaki, Takata, Johnson Controls, Draexlmaier, Woko-Michelin, Timken, materializate in proiecte de optimizare industrială.

În prezent compania este un furnizor de prim rang în domeniul instruirii pentru principalii producători auto din România. Astfel, după ce în parteneriat cu Institutul Renault a realizat, începând cu 1999, cea mai importantă intervenţie în ingineria formării la Dacia Renault, în prezent Calitop participă la proiectul de specializare multi-anuală a personalului Ford Romania, în cadru proiectului de demarare a investiţiei productive la Craiova.

Ca formator acreditat, Calitop are în portofoliu peste 20 de cursuri de formare şi specializare. Ca o recunoaştere a capacităţii organizaţionale, firma a fost certificată şi acreditată ca formator pentru România de către Rath & Strong, liderul global în formare pentru Lean6Sigma. Totodată firma a participat ca partener de formare în trei proiecte PHARE în parteneriat cu camere de comerţ, asociaţii profesionale şi instituţii de educaţie. Echipa este constituită din ingineri economişti cu peste 15 ani de experienţă, acreditaţi la nivel internaţional de către Institut Renault şi Rath & Strong (AON), pentru domeniul de competenţă al proiectului, precum şi de specialişti formaţi la Ecole Nationale Polytechnique Paris.

 

 

Partener regional Regiunea Vest: Asociaţia Consiliul Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii Arad (www.imm-arad.ro )

Asociaţia fiinţează din anul 1997 dobândind personalitate juridică în anul 2004. Misiunea sa este promovarea şi apărarea intereselor economice, financiare, juridice, ale întreprinderilor private în raporturile acestora cu organele puterii şi ale administraţiei locale sau de stat, precum şi în relaţiile cu alte organe şi organisme din ţară şi din străinătate.

 

 

Partener regional Regiunea Sud: Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Argeş – FPIMM Argeş (www.fpimm-arges.ro )

FPIMM Argeş este o organizaţie patronală regională, cu personalitate juridică, independentă, nonprofit, neguvernamentală şi apolitică, care asigură reprezentarea intereselor IMM-urilor şi a mişcării patronale a IMM la nivel judeţean în judeţul Argeş şi regional în Regiunea Sud-Muntenia.

 

 

Partener regional Regiunea N-E: Asociaţia Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi 

(www.pimmnordest.ro)

Asociaţia Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi este o organizaţie non-guvernamentală care are ca scop: apărarea şi promovarea intereselor IMM-urilor private la nivel judeţean, regional, naţional şi internaţional, promovarea şi apărarea intereselor întreprinderilor private în relaţia cu autorităţile publice precum şi cu alte organisme şi organizaţii din România şi din străinatate, stimularea, prin modalităţi specifice, a privatizării şi a înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii cu capital privat.

 

 

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne:

 

Oana Todea,

expert coordonare activităţi de promovare şi comunicare

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj

mobil: 0735.217.139

tel/ fax: 0264.430.148, 0364.408.280
str. Avram Iancu, nr.52, Cluj-Napoca

e-mail: [email protected] ; [email protected]
web: www.apm.ro