FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni  !

Măsuri integrate de ocupare în sectorul turismului din regiunea de Nord –Vest” POSDRU /104/5.1/G/76953

Asociaţia One Profi în parteneriat cu Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj derulează proiectul „Măsuri integrate de ocupare în sectorul turismului din regiunea Nord Vest”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul se înscrie în Axa prioritară 5 – Promovarea şi implementarea măsurilor active de ocupare.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni  ( 1 nov. 2010- 31 oct. 2011) iar valoarea totală a acestuia este de 2042568,00lei din care 2001429,00 lei finanţare nerambursabilă.

Proiectul are dimensiune regională, derulându-se în judeţele Cluj, Bistriţa- Năsăud, Bihor şi Maramureş.

Obiectiv general

Creşterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor, a şomerilor tineri şi a persoanelor inactive din regiunea NV prin asigurarea accesului la servicii de consiliere şi formare profesională.

Obiective specifice

  1. Creşterea capacităţii de ocupare a persoanelor care constituie grupul ţintă, prin participarea la cursuri de formare profesională şi frunizarea de servicii de informare şi consiliere în carieră.
  2. Promovarea ocupării în rândul persoanelor inactive în scopul reducerii şomajului din Regiunea Nord Vest.

Grupul ţintă este format din 180 persoane din regiunea NV, fiind structurat astfel:

Pentru mai multe informaţii, accesaţi site-ul: www.formareturism.ro