Contextul proiectului

Obiectivul general  al Centrului pentru Promovarea Antreprenoriatului in Domeniul Dezvoltarii Durabile este sprijinirea iniţierii de noi afaceri în domeniul dezvoltării durabile, prin includerea într-un program de formare profesională ce vizează competenţele antreprenoriale şi manageriale, prin oferirea consultanţei pentru dezvoltarea afacerii iniţiate, prin elaborarea unor spin-off-uri model în mediul rural şi urban.

Acest lucru se va realiza prin crearea Centrului pentru Dezvoltarea şi Promovarea Antreprenoriatului în Domeniul Dezvoltării Durabile, în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

De asemenea, se va promova şi noul concept de „universitate antreprenorială”, răspunzând astfel celor mai noi tendinţe de dezvoltarea ale pedagogiei universitare. Se vor genera efecte pozitive şi la nivelul aşezării mediului de afaceri din România, la nivelul specificului existent în cadrul Uniunii Europene.

Obiectivele specifice sunt:

  1. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale a tinerilor, a femeilor, a unor categorii cu o bună pregătire profesională, aflaţi într-o situaţie de inactivitate (şomeri, pensionaţi, disponibilizaţi sau reîntorşi de la muncă din străinătate),  care reprezinta grupul ţinta al proiectului. Vor fi vizate următoarele domenii: resurse energetice alternative, gestiunea integrată a deşeurilor, colectarea, trierea, obţinerea de noi materiale prin reciclarea deşeurilor, realizarea construcţiilor ecologice după principiile “casei verzi”, dezvoltarea procedeelor industrustriale ecologice, dezvoltarea “tehnologiilor curate” şi a ecoproceselor şi “achiziţiile publice verzi” ;
  2. Sprijinirea iniţierii de noi afaceri prin intermediul Incubatorului de afaceri, a spinn-off-urilor prin parteneriate locale active cu ONG-uri;
  3. Oferirea unor servicii de consultanţă permanentă, adaptată nevoilor individuale ale membrilor Centrului şi a afacerilor iniţiate de către aceştia;
  4. Promovarea unei politici şi a culturii antreprenoriale de către Universitatea Tehnică Cluj-Napoca în domeniul dezvoltării durabile, prin oferirea unor exemple de bună practică altor comunităţi academice naţionale şi europene ;
  5. Găsirea unor noi metode de promovare a culturii antreprenoriale cu scopul conectării resurselor şi serviciilor la cerinţele antreprenoriale ale dezvoltării durabile, pentru sprijinirea iniţierii de noi afaceri;
  6. Informarea şi promovarea documentelor Uniunii Europene privind dezvoltarea durabilă;
  7. Încurajarea creaţiei informatice pentru întreprinderi virtuale, prin crearea unor programe/aplicaţii privind simularea înfiinţării, funcţionării şi dezvoltării unei societăţi comerciale în domeniul dezvoltării durabile, pentru simularea unui plan de afaceri, şi a construirii unei eco comunităţi;
  8. Diseminarea rezultatelor prin campanii de conştientizare în media locală şi naţională.

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj este unul dintre partenerii acestui proiect.

Asociatia este unul din cei mai importanti furnizori autorizati de servicii pentru educatia adultilor la nivel regional, avand acreditate pana la aceasta data peste 30 de cursuri de formare si perfectionare profesionala si manageriala, in cadrul Centrului Zonal de Formare Profesionala, din subordine. Capacitatea organizationala si experienta solida in domeniul formarii profesionale sunt dovedite printre altele de numarul de aprox. 10.000 de absolventi pregatiti in cadrul centrului zonal de formare profesionala al solicitantului, prin relatie directa marii angajatori din regiune (in ultimi 4 ani).

Mai multe detalii despre acest proiect gasiti accesand linkul urmator:

http://cpaddd.utcluj.ro/prima-pagina/