A.P.M. Cluj este o organizaţie patronală de interes public, cu structuri organizatorice la nivel local şi regional. Structura organizatorică a A.P.M. Cluj se stabileşte pe criterii teritoriale şi domenii de activitate.

A.P.M. Cluj are înfiinţate filiale în municipiile Turda, Dej, Gherla şi în oraşul Huedin.

Organele de conducere ale A.P.M. Cluj sunt:
1. Conferinţa Asociaţiei – organul suprem de conducere al Asociatiei Patronilor si Meseriasilor Cluj, se intruneste anual pentru analizarea activitatii si alege o data la 4 ani structurile executive ale asociatiei ;
2. Colegiul Asociaţiei –  conduce activitatea asociaţiei între conferinţe, exercitând atribuţiile delegate prin statut.;
3. Biroul Executiv al Asociaţiei – organul permanent de conducere a asociaţiei, însărcinat cu rezolvarea problemelor curente şi operative, conform ;
4. Preşedintele Asociaţiei – conduce activitatea curenta a asociatiei in baza atributiilor statutare;