Date semnificative

26 Februarie 1871: Adunarea generala de infiintare provizorie a Reuniunii Sodalilor Romani din Cluj

7 Februarie 1875: Constituirea Reuniunii Sodalilor Romani din Cluj, pe baza statutelor aprobate

20 decembrie 1918: Reorganizarea sub denumirea Reuniunea Comerciantilor, Industriasilor si Meseriasilor Romani din Cluj si jud. Cojocna

11 iunie 1948: Marea nationalizare prin legea 119/1948. Desfiintarea structurilor patronale. Mestesugarii si mandatatarii raman singurii supravietuitori ai liberei initiative private in economia socialista a Romaniei postbelice.

9 ianuarie 1990: Reinfiintarea asociatiei sub denumirea Asociatia Profesionala Libera a Micilor Meseriasi din jud Cluj, in baza Legii 21/1924 , continuatoare a Reuniunii Comerciantilor Industriasilor si Meseriasilor Romani din Cluj, consfintita de Judecatoria Cluj-Napoca prin incheierea nr 2 /24.01.1990. Peste 50% din fondatori sunt meseriasi care au continuat activitatea independenta dupa nationalizare.

19 iunie 1991: Reorganizarea ca asociatie patronala sub denumirea Asociatia Patronilor si Meseriasilor din jud. Cluj

27 mai 1992: Participarea ca membru fondator al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania

Membrii marcanti:

Dr. Al. Vaida-Voevod, om politic, lider al românilor ardeleni şi fruntaş al Marii Uniri, prim-ministru al României.

Dr. Nicolae Iorga, istoric, om politic, prim-ministru al României.

Dr. Grigore Silaşi, preot protopop al Bisericii Române Unite cu Roma, filolog şi folclorist român, membru de onoare al Academiei Române, decan al facultatii de litere al Universitatii Francisc Iosif.

Dr. Amos  Frâncu, avocat şi om politic român, apărător al memorandiştilor în anul 1894 şi militant pentru Marea Unire de la 1 decembrie 1918, decan la Baroului Cluj.

Dr. Aurel Isac, avocat, lider al românilor ardeleni, membru al grupului memorandiştilor, decan al Baroului Cluj.

cardinal Iuliu Hossu, episcop de Cluj-Gherla al Bisericii Romane Unite cu Roma, cardinal, membru de onoare  al Academiei Române, senator de drept in Parlamentul Romaniei, fruntaş al Marii Uniri

mitropolit Nicolae Ivan,  primul episcop al Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, membru de onoare  al Academiei Române

general Nicolae Petala, general de divizie in Primul Razboi Mondial, comandant al Comandamentului Trupelor de Vest de la Cluj  şi a Corpului 6 Armată de la Cluj, Inspector General al Armatei şi al Învăţământului Militar, senator de drept in Parlamentul Romaniei


În ziua de 9 ianuarie 1990, la mai putin de o lunã de la triumful revolutiei din decembrie 1989, s-a constituit, la Cluj-Napoca, Asociatia Profesionalã Liberã a Micilor Meseriasi. Era prima organizatie profesionalã din tarã care se crea în lumina unor principii democratice reale si a cerintelor economiei de piatã.

Scopul declarat al acesteia era: reprezentarea intereselor si apãrarea drepturilor membrilor sãi (persoane ce desfãsurau sau urmau sã desfãsoare activitãti private), sprijinirea acestora în organizarea afacerilor ce le derulau, reprezentarea lor în relatiile cu institutiile statului, precum si cele publice, facilitarea unor legãturi de afaceri cu alti agenti economici, atât din tarã, cât si din strãinãtate, sprijinirea noilor întreprinzãtori în cunoasterea si însusirea alfabetului si practicilor economiei de piatã, a cunostintelor necesare impuse de derularea în noul context a unor activitãti economice.

 

Receptivã la schimbãrile economice si sociale rapide din realitatea româneascã, asociatia a stiut sã se adapteze la realitatea în continuã schimbare a peisajului economic, motiv pentru care, în 1991, s-a transformat în Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj, incluzând în rândurile sale si noua categorie socialã – patronii.

În miscarea patronalã din România, aceasta este continuatoarea traditiilor Reuniunii Soldalilor (calfelor) Români din Cluj, creatã în 1871, prima asociatie mestesugãreascã creatã la Cluj-Napoca, care mai târziu devine Reuniunea Meseriasilor, Comerciantilor si Industriasilor Români din Cluj, sucursalã a Centralei Reuniunii de Meseriasi, Comercianti si Muncitori din România, din care mai fãcea parte si Reuniunea Meseriasilor din Turda, astãzi filialã a A.P.M. Cluj.

Încã din primele sãptãmâni ale existentei sale, A.P.M. Cluj s-a dovedit o prezenã activã, devenind cu timpul cea mai reprezentativã organizatie în miscarea patronalã localã, al cãrei glas se impune si pe plan national.

În toatã aceastã perioadã, A.P.M., în calitatea sa de membru fondator al Consiliului National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii, al Aliantei Strategice a Asociatiilor de Afaceri din România, precum si al Comisiei permanente a Consiliului Judetean Cluj de autorizare a persoanelor fizice si asociatiilor familiale, a contribuit efectiv la procesul de reînnoire a legislatiei în conformitate cu noile cerinte, a sprijinit eforturile fãcute pentru crearea si dezvoltarea sectorului privat în România, a ajutat efectiv, prin asistentã de specialitate si alte mijloace, pe toti cei care au initiat afaceri pe cont propriu. Sprijinul a îmbrãcat si forma unor demersuri concrete pentru atribuirea de spatii, urgentarea elaborãrii actelor necesare demarãrii activitãtilor initiate.

Dacã la început organizatia avea membri doar din municipiul Cluj, aceasta si-a extins activitatea înfiintând filiale la Turda, Câmpia Turzii, Gherla precum si Centre de afaceri în diferite localitãti din judet si chiar din afara acestuia.

La peste 140 de ani de la înfiinţare şi după 27 de ani de activitate fructuoasă în perioada recentă  asociaţia s-a afirmat ca un actor credibil, activ şi eficient în promovarea fenomenului antreprenorial şi a dezvoltării economiei, acţionând atât la nivel local în parteneriat cu administraţiile locale cât şi la nivel naţional, în procesul legislativ şi normativ.