Din 1871, la Cluj, pentru mediul de afaceri

 

A.P.M. Cluj este cea mai reprezentativă organizaţie patronală la nivelul judeţului Cluj şi unul din cei mai importanţi actori organizaţionali la nivelul Regiunii Nord-Vest.

Suntem cea mai veche asociaţie a mediului de afaceri din România, atât ca tradiţie (înfiinţare la 1871) cât şi ca istorie recentă (reînfiinţare la 9 ianuarie 1990), cu peste 25 de ani de activitate recentă în beneficiul mediului de afaceri, pentru sprijinirea antreprenoriatului. Istoria noastră se împleteşte cu afirmarea economică şi identitară a românilor din Transilvania, cu dezvoltarea modernă a Clujului şi apoi cu relansarea iniţiativei private după Revoluţia din Decembrie 1989.

Suntem o asociaţie patronală organizată în conformitate cu Legea Dialogului Social nr. 62/2011, independentă, nonprofit, neguvernamentală şi apolitică. Ca membru fondator al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii (CNIPMMR), cea mai reprezentativă confederaţie patronală a sectorului IMM la nivel naţional, reprezentăm mediul de afaceri ca structură teritorială a CNIPMMR,  în judeţul Cluj, deţinând totodată responsabilitatea de reprezentare la nivel regional a CNIPMMR.

Misiunea asociaţiei este să faciliteze şi să sprijine înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor cu capital privat şi a întreprinzătorilor independenţi.

Asociaţia acordă membrilor săi consultanţă şi asistenţă juridică, economică, financiară, antreprenorială şi managerială. În acest context, asociaţia îşi propune să contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv la nivel european şi la avansarea economiei locale şi regionale pe lanţul economic valoric.

De asemenea, APM Cluj reprezintă interesele membrilor săi şi a mediului de afaceri în relaţiile cu autorităţi publice centrale şi locale, precum şi la acţiunile organizate la nivel local, regional si naţional, care prezintă interes pentru activitatea patronală şi activitatea economică privată.

La Cluj operăm unul din cele mai mari centre de formare din Transilvania si de sprijin pentru accesarea finanţărilor europene.